Toename van ondernemers in Nederland

16 mei 2006

Het aantal ondernemers in Nederland stijgt voorzichtig. Ten opzichte van 10 andere economisch belangrijke  landen positioneert Nederland zich qua ondernemendheid op een gedeelde derde plaats. Echter gemeten naar bedrijvendynamiek en aantallen snelgroeiende bedrijven scoort Nederland niet hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit de internationale benchmark van EIM.

In deze internationale benchmark komen drie onderwerpen aan de orde: ondernemerschap, bedrijvendynamiek en snelgroeiende bedrijven. Het meest recente jaar voor de eerste twee onderwerpen is 2004. De laatste meetperiode van het aantal snelgroeiende bedrijven is 2000-2003. De vergelijkingslanden in de benchmark zijn: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Japan.

Ondernemerschap

Nederland heeft in 2004 in internationaal perspectief relatief veel ondernemers in haar beroepsbevolking (11%). Maar twee landen, Italië en Ierland, zijn 'meer ondernemend'. Twee andere landen, België en het Verenigd Koninkrijk hebben een gelijk percentage ondernemers in de beroepsbevolking. Tien jaar geleden stond Nederland nog op de zesde plaats. Nederland is de afgelopen jaren in internationaal perspectief dan ook een stuk ondernemender geworden.

Bedrijvendynamiek

Nederland scoort in 2004 onder het gemiddelde als het gaat om het aantal opheffingen en oprichtingen van bedrijven. Wel neemt het aantal oprichtingen in 2004 voor het eerst sinds 2000 weer wat toe, van 8% in 2003 naar 8,8% in 2004. Bovendien neemt het aantal opheffingen in 2004 niet verder toe: de opheffingsquote blijft steken op 6,5%. Door dit herstel (meer oprichtingen en stabilisering aantal opheffingen) is de groei van het aantal ondernemingen in 2004 erg hoog. In vergelijking met de andere benchmarklanden halen alleen Duitsland en Ierland een hogere score. 

Snelgroeiende bedrijven

Nederland telt door de neergaande conjunctuur in de periode 2000-2003  relatief weinig snelgroeiende bedrijven. Het aantal bedrijven dat als 'snelle groeier' wordt aangemerkt, op basis van een snelgroeiende omzet, is ten opzichte van de periode 1999-2002 bijna gehalveerd. Alleen Japan scoort lager. Het aantal bedrijven waarbij sprake is van een snel toenemend werknemersbestand - wat vaak bedrijven zijn zonder een snel toenemende omzetgroei - is relatief laag, maar neemt deze meetperiode wel wat toe van 7,8% naar 8,2%. Een toename van de werkgelegenheid loopt vaak vooruit op de omzetgroei. De lichte toename van deze snel groeiende bedrijven duidt op een beginnend economisch herstel.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationale Benchmark 2005 : ondernemerschap, bedrijvendynamiek en snelle groeiers

17 mei 2006

EIM volgt de ontwikkelingen van ondernemerschap, bedrijvendynamiek en snelgroeiende bedrijven voor verschillende landen, waaronder Nederland. Op deze manier wordt de ontwikkeling van Nederland in internationaal perspectief geplaatst. De benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Japan.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer