Krachtige afzetgroei in het MKB

26 april 2006

De Nederlandse afzet van het MKB neemt dit jaar en volgend jaar flink toe met respectievelijk 2,75% en 3,0%. De export van handel-, transport- en zakelijke diensten dragen hier sterk aan bij. Nederland is een belangrijke toegangspoort voor Europa van goederen uit Aziƫ en China. Vooral het MKB in de groothandel en de transportsector profiteert hiervan. Tevens draagt het MKB in de bouwsector met een groei van 3,5% fors bij aan de afzetgroei in het MKB. Een hogere productie van nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorpanden is hiervan de oorzaak, aldus onderzoeksbureau EIM.

Export en investeringen stuwen afzetgroei in MKB

Het zijn vooral de export (4,75%) en investeringen (5%) die zorgen voor een krachtige afzetgroei in het MKB. De groei van de consumptieve bestedingen blijft hierbij met 1,25% achter met als gevolg dat in de horeca en de detailhandel nog geen sprake is van een hogere groei. Wel geeft de consument meer uit aan luxe goederen en diensten zoals kleding, consumentenelektronica, hotels en restaurants.

Sterke werkgelegenheidsgroei

De krachtige afzetgroei vertaalt zich in een flinke werkgelegenheidsgroei in het MKB met dit jaar bijna 50.000 banen en volgend jaar van 75.000 banen. Vooral in de bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening komen er veel banen bij. In de industrie is er voorlopig nog geen banengroei.

Toename van de winsten

De afzetgroei wordt dit jaar en volgend jaar vertaalt in een winstgroei van 8,75% en 6%. Een goede kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven, draagt belangrijk bij aan de gunstige winstontwikkeling. Hogere energiekosten en volgend jaar hogere loonkosten, zijn factoren die de winstgroei beperken.

Kerngegevens MKB*), 2005, 2006 en 2007
2004 2005 2006 2007
omschrijving MKB niveau(x mld. euro) volumemutaties t.o.v vorig jaar in %
afzet 363 1,25 2,75 3,00
waarvan:
- buitenlandse afzet 66 3,50 4,75 5,25
- binnenlandse afzet 297 0,50 2,25 2,50
bruto toegevoegde waarde tegen faktorkosten 169 1,50 3,00 3,25
loonsom 88 -1,00 1,25 2,25
arbeidsproductiviteit (x 1.000 Euro) 58 2,50 1,75 1,25
mutaties per jaar in %
overige gegevens:
winst uit onderneming (nominaal) 47 5,50 8,75 6,00
niveau (x 1.000) mutaties (x 1.000)
aantal werkenden MKB 3.642 -22 47 75

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer