Fijnchemie is zeer innovatieve MKB-sector

16 februari 2006

De sector fijnchemie scoort hoog op de ranglijst van meest innovatieve bedrijven volgens de EIM Innovatiebarometer. De Innovatiebarometer is gebaseerd op enkele concrete indicatoren zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Jaarlijks wordt de innovativiteit van het Nederlandse MKB gemeten onder meer dan 2000 ondernemers.

De fijnchemie is een van de meest innovatieve sectoren van het Nederlandse MKB. De innovativiteit van deze fabrikanten van verf, farmaceutica, zeep en reinigingsmiddelen, cosmetica, lijm, additieven en dergelijke, is op vrijwel alle gemeten dimensies duidelijk bovengemiddeld, met hoge scores voor: produkt- en procesverbetering, een op vernieuwing gericht bedrijfsbeleid, voorgenomen investeringen in vernieuwing en door beroep op innovatiesubsidies.

De Nederlandse fijnchemie in zijn totaliteit bestaat uit 500 bedrijven die in totaal bijna 40.000 werknemers in dienst hebben. Van de 500 bedrijven hoort 85% tot het midden- en kleinbedrijf. De bedrijven zijn sterk internationaal georiƫnteerd. De sector heeft te maken met een aanzienlijke druk van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, met name voor verwerking, opslag en transport van chemische stoffen, en voor toelating van farmaceutica (een belangrijke deelsector in de fijnchemie). De 'innovatiedruk' is daardoor hoog, en dat verklaart in belangrijke mate de hoge innovativiteitsscores.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB; De fijnchemische industrie

16 februari 2006

Deze minirapportage maakt deeluit van een reeks over innovatie in het MKB. Daarin wordt een korte schets gegeven van de sector, gevolgd door een analyse van de scores op een groot aantal indicatoren voor innovativiteit. De cijfers zijn afkomstig van de Innovatiebarometer, een database met de gegevens van enkele duizenden Nederlandse MKB-bedrijven. In de rapportage over de fijnchemie worden de scores van deze sector vergeleken met de gemiddelde scores van het totale industriële MKB.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer