Goed bestuur in het MKB is eigen zaak

14 februari 2006

Uit een gezamenlijk onderzoek van EIM en Avans Hogeschool (lectoraat Corporate Governance) blijkt dat MKB-ondernemers 'goed ondernemingsbestuur' van belang achten voor het succes, de continuïteit en de reputatie van hun onderneming. Echter, weinig tijd, capaciteit en motivatie staat de ondernemer in de weg om er echt werk van te maken. Belangrijke momenten waar 'goed bestuur' aan de orde komt zijn: start, groei of krimp van de onderneming, scheiding eigendom en leiding, overname, directiewisseling of opvolging en wanneer extra financiering nodig is. De accountant blijkt het meest populair te zijn als kritisch adviseur voor de ondernemer in het MKB.

Groot deel MKB-ondernemers weinig geneigd tot afleggen verantwoording

Op de vraag aan wie ondernemers vinden dat ze verantwoording af moeten leggen geeft gemiddeld een kwart van de MKB-ondernemers aan van mening te zijn dat ze vooral aan zichzelf verantwoording af moeten leggen. Daarnaast noemen de ondernemers van grotere bedrijven het personeel (24%), terwijl de ondernemers van kleinere bedrijven de partner noemen (20%). Gemiddeld is 19% van de MKB-ondernemers van mening dat zij aan niemand verantwoording af hoeven te leggen; dit geldt naar verhouding vaker voor kleinere bedrijven. De meeste MKB-bedrijven (97%) hebben geen Raad van Commissarissen (RvC). Daarbij geldt wel dat er vaker een RvC is als het bedrijf groter is: 29% van het middengrootbedrijf (50-99 werkzame personen) heeft wel een RvC. Bijna geen enkele MKB'er is van plan om in de komende drie jaar een RvC in te stellen. Door ruim de helft (54%) van de bedrijven met een RvC wordt de RvC gezien als een orgaan dat 'als een waakhond toezicht houdt op de directie'.

Accountant populair als kritsich adviseur voor MKB-ondernemer

Ruim tweederde van de MKB-ondernemers geeft aan kritische adviseurs te hebben. De accountant/boekhouder is het meest populair als kritische adviseur. Andere kritische adviseurs die naar verhouding vaak geraadpleegd worden zijn de eigen partner of andere familieleden, andere (collega-) ondernemers en vrienden en kennissen. Duidelijk is dat personeel niet een bijzonder grote rol speelt als het gaat om kritisch advies. Gemiddeld wendt 8% van de MKB-ondernemers zich tot personeel voor kritisch advies. Hier hangt mee samen dat gemiddeld 93% van de MKB-bedrijven geen enkele vorm van personeelsvertegenwoordiging heeft.

Een code 'goed bestuur' voor het MKB?

Het onderzoek geeft een eigen code voor 'goed bestuur' in het MKB in overweging. Om recht te doen aan de enorme variëteit in het MKB zal zo'n code de trekken moeten hebben van een 'diagnosebehandelinstrument' waarbij de aanbevelingen en principes voor elk bedrijf 'op maat' kunnen worden toegepast. De code zou door het MKB zelf ontwikkeld moeten worden en door een 'gezaghebbende persoon' uitgedragen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Small Business Governance

14 februari 2006

EIM en het lectoraat Corporate Governance van Avans Hogeschool hebben in onderlinge samenwerking een verkennende studie uitgevoerd naar de betekenis en het belang van corporate governance voor het MKB ofwel Small Business Governance. Het onderzoek belicht de achtergrond van corporate governance en de specifieke toepassing ervan voor het MKB. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop goed bestuur in het MKB kan worden gerealiseerd en op de werking van een code als instrument om 'goed ondernemingsbestuur' te realiseren. Tot slot op basis van empirische gegevens een beeld gegeven van de huidige praktijk van Small Business Governance.

 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. E.H. Hooge, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer