Innovatief MKB vaker in midden-Nederland gevestigd

02 februari 2006

Hoe centraler in Nederland, hoe meer innovatieve MKB-bedrijven. Een door EIM uitgevoerde analyse waarin is bekeken hoe innovatieve bedrijven in het MKB zijn verdeeld over de 40 COROP-gebieden, laat zien dat innovatieve bedrijven vaker worden aangetroffen in de regio Utrecht en de daaromheen liggende gebieden.

De ongelijke verdeling over Nederland weerspiegelt enerzijds een locatiekeuze: innovatieve bedrijven hebben vaak ambities die noodzaken tot een centrale vestigingsplaats met een goede toegang tot menselijk en fysiek kapitaal. Anderzijds biedt een centrale ligging ook gunstiger omgevingsfactoren die de totstandkoming van innovaties vereenvoudigen. De vijf regio's met de grootste aanwezigheid van innovatieve MKB-bedrijven zijn: Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, het zuidoosten van Zuid-Holland en het zuidwesten van Overijssel. De bovengemiddelde scores van deze regio's zijn terug te voeren op de aanwezigheid van veel bedrijven uit bepaalde sectoren en/of grootteklassen waarin bedrijven bovengemiddeld innovatief zijn. Utrecht dankt zijn hoge positie aan een relatief groot aandeel van innovatieve dienstverlenende bedrijfstakken, zoals ICT-bedrijven, speur- en ontwikkelingswerkers en adviesbureaus. In het zuidwesten van Overijssel zijn het de middelgrote bedrijven die zorgen voor een relatief hoog aandeel van innovatieve MKB-bedrijven. Middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) zijn doorgaans innovatiever dan het kleinbedrijf. Flevoland kent een mix van innovatieve bedrijfstakken die is oververtegenwoordigd. In Gooi- en Vechtstreek zijn vooral advies-, PR- en onderzoeksbureaus sterk aanwezig, net als de grafische industrie. Het zuidoosten van Zuid-Holland heeft veel technische groothandelsbedrijven en ook een hoger aandeel van middelgrote bedrijven.

De indeling is uitsluitend gebaseerd op gegevens van MKB-bedrijven. In de regio rond Eindhoven zijn bijvoorbeeld veel grotere innovatieve bedrijven actief (bijv. Philips, ASML) die de score van de regio omhoog zouden brengen. Een indeling op basis van het volledige bedrijfsleven zou het zuidoosten van Noord-Brabant beter doen scoren.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Midden in het land

02 februari 2006

EIM heeft per COROP-gebied berekend in welke mate er innovatieve MKB-bedrijven zijn gevestigd. Daarbij is gebruik gemaakt van twee databestanden: de Innovatiebarometer en het bestand Actieve Ondernemingen. EIM hanteert een brede definitie om innovatie te meten. Er is gekeken naar de gerealiseerde vernieuwingen van bedrijven, hun toekomstige investeringsplannen, en hun huidige inspanningen om tot deze vernieuwingen te komen. Uit het onderzoek blijkt dat hoe centraler in Nederland hoe meer innovatieve MKB-bedrijven er zijn gevestigd.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. J.M.J. Telussa, drs. N.J. Sipma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer