Te grote expansiedrift verkleint overlevingskans van starters

16 augustus 2000

Ondernemers die bij de start van hun bedrijf blijk geven van een gezonde dosis ambitie vergroten de kans om de eerste levensfase van het bedrijf te doorstaan. De wens om op korte termijn te investeren of samen te werken met andere bedrijven zijn factoren die bijdragen aan de overlevingskans van startende ondernemers. Starters met een grote expansiedrift, bijvoorbeeld tot uiting komend in de wens kort na de start al te exporteren of een nieuwe vestiging te openen, komen echter nogal eens bedrogen uit. Dit blijkt uit de studie naar succes- en faalfactoren van starters die EIM recent heeft uitgevoerd.

Doelstellingen vaker van invloed op overleven dan startmotieven
Behalve het streven naar groei speelt ook de lengte van de voorbereidingstijd een rol van betekenis in de kans om enige jaren na de start nog als ondernemer actief te zijn.
In tegenstelling tot doelstellingen, zijn startmotieven doorgaans niet van invloed op de overlevingskans. Alleen de mogelijkheid om bij de oude werkgever te vertrekken met een premie draagt bij aan de overlevingskans van startende ondernemers. Personen die door omstandigheden gedwongen een eigen bedrijf beginnen of die van mening zijn een lumineus idee te gelde te kunnen maken, lopen eerder het risico binnen enkele  jaren na de start hun activiteiten alweer te moeten staken
.

Informatie verzamelen en uitwisselen vergroten de overlevingskans
Het onderzoek laat tevens zien dat netwerken belangrijk is om te overleven. In de eerste jaren na de start wordt de kans op overleven met name vergroot door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied en door het vergaren van relevante informatie. Dat kan door vakliteratuur bij te houden en door (starters)cursussen te volgen. Zo'n drie à vier jaar na de start blijken de overlevingskansen toe te nemen als de ondernemer lid is van een ondernemersorganisatie of participeert in andere relevante netwerken.


Voor inlichtingen: Heleen Stigter, Anne Bruins

Wat bepaalt het succes van een starter?

16 augustus 2000

Analyse van succes- en faalfactoren van startende ondernemers met gebruik van het EIM-starterscohort 1994. Succes wordt hierbij gedefinieerd als het feit dat de onderneming enkele jaren na de start nog bestaat. De studie geeft een overzicht van kenmerken die een rol spelen bij het overleven van (verschillende typen) starters.
Leave this field empty

Auteur(s): J. op de Coul, drs. A. Bruins, drs. F.W. van Uxem, drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer