Laagconjunctuur stimuleert ondernemerschap

27 januari 2006

Sinds 2004 stijgt het aantal bedrijven weer. In 2005 zijn 55.000 bedrijven gestart. Dit is een stijging van 7.000 ten opzichte van 2004. De groei van het aantal bedrijven is mede een gevolg van de minder goede arbeidsmarkt in 2004 en 2005. Het oprichten van een eigen bedrijf wordt gezien als goed alternatief voor het werknemerschap. Dit en meer blijkt uit onderzoek van EIM naar bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Nederland.

Nieuwe bedrijven steeds belangrijker voor werkgelegenheidsgroei

Het belang van nieuwe bedrijven voor de werkgelegenheidsontwikkeling is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Belangrijke oorzaken achter de snelle groei van het aantal nieuwe bedrijven zijn de opkomst van nieuwe diensten en een sterk stimulerend overheidsbeleid ten aanzien van ondernemerschap. Bovendien heeft de versobering van de sociale zekerheid en een minder goede arbeidmarkt, het ondernemerschap in beeld gebracht als goed alternatief voor het werknemerschap. In 2004 ontstonden meer dan 100.000 banen als gevolg van de oprichting van nieuwe bedrijven. Hiermee is de banencreatie door nieuwe bedrijven ten opzichte van begin jaren negentig verdubbeld. Over een periode van vijf jaar blijkt dat grofweg 60% van de banencreatie afkomstig is van bestaande bedrijven en 40% van nieuwe en relatief jonge bedrijven.

Overlevingskansen stabiel

In de afgelopen twintig jaar is het aantal nieuwe bedrijven verdubbeld. De grote stijging van het aantal nieuwe bedrijven heeft de overlevingskansen van nieuwe bedrijven niet negatief beïnvloed. Het aantal nieuwe bedrijven die na ruim vijf jaar nog bestaan schommelt door de jaren heen rond de 50%. Wel blijkt in perioden van economische recessies het aantal failliete bedrijven toe te nemen. Vanaf 2000 stijgt het aandeel faillissementen tot 14% in 2003. Sinds 2003 is dit percentage faillissementen vrij stabiel gebleven.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; Periode 1987-2005

27 januari 2006

De werkgelegenheidsontwikkeling is een proces van banencreatie en banenverlies bij bedrijven. Banencreatie vindt plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven en de groei van bestaande bedrijven. Verlies van werkgelegenheid treedt op bij de opheffing van bedrijven en doordat een deel van de bestaande bedrijven krimpt. In dit rapport staan de bedrijvendynamiek en de daarbij behorende werkgelegenheidsveranderingen centraal. De basis van dit rapport wordt gevormd door een unieke en uitgebreide database die door EIM jaarlijks wordt geactualiseerd. De database loopt van 1987 tot 2005.

Leave this field empty

Auteur(s): P.A. van Eck van der Sluijs, drs. K.L. Bangma, drs. P.M. de Jong - 't Hart

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer