MKB in grote steden blijft somber gestemd

22 december 2005

Het vertrouwen in de Nederlandse economie, de regionale economie en het economische overheidsbeleid staat bij het MKB in de vier grote steden op een laag pitje. Dit lage economische vertrouwen hangt samen met de ontwikkeling van de eigen bedrijfsprestaties. Die prestaties liggen bij het grootstedelijke MKB vanaf 2002 op een lager niveau dan bij het MKB elders in het land. Het verschil in bedrijfsprestaties moet gezocht worden in het ondernemingsklimaat in de vier grote steden. Dit blijkt uit periodieke metingen onder het 2.000 ondernemers tellende MKB-Beleidspanel van EIM.

Ondernemingsklimaat in grote steden baart MKB zorgen

Bij het MKB in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is de neergaande lijn in economisch vertrouwen stopgezet. De grootsteedse MKB-ondernemers blijven qua herstel van vertrouwen achter bij hun collega's elders in het land. Hun somberder stemming heeft te maken met de grotere val in bedrijfsprestaties die zij hebben gemaakt, met name in omzet, winst en werkgelegenheid. De kwaliteit van het ondernemingsklimaat in de grote steden verklaart de achterblijvende prestaties. De toenemende problemen ten aanzien van onveiligheid en criminaliteit, fysieke bereikbaarheid en goede huisvesting beperken de ontwikkeling van het MKB in de vier grote steden.

Merendeel van Nederlandse MKB toont vertrouwen in economie

In de meeste regio's laat het economische vertrouwen het afgelopen jaar weer een stijging zien. Na een zeer forse daling sinds 2000 is het vertrouwen van het MKB in de economische ontwikkeling van ons land vanaf 2003 enigszins aangetrokken. Van de ondernemers zegt nu 65 á 75% vertrouwen in de economische ontwikkeling te hebben; in 2000 was dit nog 90 á 100%. Het vertrouwen van het MKB in het nationale overheidsbeleid laat een zelfde patroon zien: de sterke daling vanaf 2000 is het afgelopen jaar afgevlakt. Tussen de 45 á 55% van de ondernemers zegt vertrouwen in het economische beleid te hebben. Het vertrouwen van het MKB in de economische ontwikkeling van de (eigen) regio is daarentegen wel tanende.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Grootsteedse MKB heeft minder vertrouwen in de toekomst dan MKB elders

22 december 2005

Bij MKB-ondernemers is het vertrouwen in de Nederlandse economie, de ontwikkeling van de eigen regio en het economische beleid van de Nederlandse overheid in de periode 1999 - 2004 sterk afgenomen. Terwijl in de meeste regio's dit vertrouwen in het afgelopen jaar weer toeneemt, zijn de MKB-ondernemers in de vier grote steden wat terughoudend op dit vlak. Dit blijkt uit een reeks van metingen onder de circa 2.000 ondernemers van het EIM MKB-Beleidspanel.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.J. Sipma, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer