Banken vormen geen hoge barrière bij bedrijfsfinanciering

21 december 2005

Uit gezamenlijk onderzoek van ING en EIM blijkt dat banken bij bedrijfsfinanciering geen hoge barrière vormen. Van de bedrijven uit het onderzoek die bij de bank aanklopten kreeg bijna 90% daadwerkelijk een bankkrediet. De overige 11% kreeg geen financiering van de bank, en van hen heeft iets minder dan de helft de investering uiteindelijk niet doorgezet.

Het onderzoek 'Financiering van bedrijfsinvesteringen problematisch, of niet?' betreft de financiering van investeringen bij bedrijven tot 500 werknemers in Nederland. In dit onderzoek zijn in totaal 950 bedrijven onderzocht, gelijkelijk verdeeld over acht sectoren en drie grootteklassen. Als ondergrens zijn (voorgenomen) investeringsbedragen gehanteerd van respectievelijk 10.000 euro (bedrijven met 1-9 werknemers), 20.000 euro (bedrijven met 10-49 werknemers) en  50.000 euro (bedrijven van 50-499 werknemers). Wanneer we de uitkomsten herwegen naar de populatie van investerende bedrijven tot 500 werknemers, dan klopte - van januari 2004 tot september 2005 - 38% van hen voor financiering bij banken aan. Dit resulteerde in 89% van de gevallen in het verkrijgen van een bankkrediet. De overige 11% kreeg geen financiering van de bank, en van hen heeft iets minder dan de helft de investering uiteindelijk niet doorgezet. Dit betekent dat van alle wat grotere investeringen 3% helemaal niet tot uitvoering komt. Vooral kleine ondernemingen die nog niet zo lang bestaan, oudere ondernemers die nog niet zo lang ondernemer zijn en bedrijven in de handel ondervinden relatief veel afwijzingen.

Van de bedrijven die financiering van de bank hebben gekregen, ondervond een meerderheid van 56% toch nog één of meer knelpunten. Een aantal van de knelpunten die de bedrijven bij het verkrijgen van kredieten ondervinden, kan worden teruggevoerd op sectorale verschillen. Banken zijn, begrijpelijkerwijs, op grond van bedrijfseconomische principes nu eenmaal terughoudender als zich in bepaalde sectoren of bedrijven aanhoudend lage rendementen voordoen. Interessant is ook dat 9% van de gefinancierde ondernemingen eerst door een of meer banken is afgewezen voordat er bij een andere bank krediet werd verkregen. De onderzoeksresultaten geven geen steun aan het idee dat vrouwelijke ondernemers moeilijker bankkrediet kunnen verkrijgen dan hun mannelijke collega's. Het niveau van de afwijzingen ligt voor beide groepen op hetzelfde niveau: 11%. Een ander meer in positieve zin opvallend punt is dat het zakelijke verleden van de ondernemer slechts in beperkte mate als een knelpunt wordt ervaren. Het algemene oordeel is dat de gefinancierde ondernemers de banken gemiddeld met een 7,7 waardeerden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Financiering van bedrijfsinvesteringen problematisch, of niet?

14 december 2005

Dit onderzoek betreft de financiering van investeringen bij bedrijven tot 500 werknemers in Nederland. Er werd in 2004 in Nederland voor 83 miljard door het bedrijfsleven geïnvesteerd. Deze investeringen komen voor nagenoeg de helft voor rekening van bedrijven tot 500 werknemers. Van de onderzochte groep investerende bedrijven klopte 38% voor financiering bij banken aan. Dit resulteerde in 89% van de gevallen in het verkrijgen van een bankkrediet. De overige 11% kreeg geen financiering van de bank, en van hen heeft iets minder dan de helft de investering uiteindelijk niet doorgezet.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. J.S.J. Witteveen, drs. P.M. de Jong-'t Hart, drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer