Handhaven hoogste prioriteit bij jonge ondernemers

15 december 2005

Uit recent onderzoek onder ondernemers van het EIM Jongebedrijvenpanel blijkt dat het handhaven van de marktpositie hun belangrijkste doel is. Het streven naar groei is  bij de meeste ondernemers nu niet aan de orde. Het feit dat de helft van de ondernemers voor het komende jaar problemen door concurrentie verwacht is mogelijk een verklaring voor deze voorzichtige ambitie. Het Jongebedrijvenpanel is een groep ondernemers die onderzoeksbureau EIM sinds de oprichting van de bedrijven in 1994 met jaarlijkse metingen volgt.

Omzet staat afgelopen jaren flink onder druk

De ondernemers die al ruim 10 jaar actief zijn, hebben na een periode van een almaar toenemende omzet, te maken met de gevolgen van een verslechterde economische situatie. In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven met een omzetdaling fors toegenomen. In 2000 nam bij 9% van de bedrijven de omzet af, terwijl in 2004 bij bijna 30% sprake is van een lagere omzet dan in het voorgaande jaar. Bovendien neemt het percentage bedrijven met een groeiende omzet jaarlijks af. In 2000 was bij ruim tweederde sprake van een omzetstijging: in 2004 heeft nog maar 44% een hogere omzet gerealiseerd dan in het voorafgaande jaar. Voor 2005 is men eveneens niet al te optimistisch. Nog minder ondernemers (37%) verwachten dat de omzet zal groeien.

Persoonlijke benadering is het wapen in concurrentiestrijd

De vraag is hoe de jonge bedrijven de te verwachten concurrentieproblemen te lijf gaan. Als belangrijkste concurrentievoordelen van het eigen bedrijf zien zij de dienstverlening/service en de persoonlijke benadering (genoemd door respectievelijk 25 en 18% van alle ondernemers), gevolgd door de kwaliteit van de producten. Tot op heden hebben de inspanningen tot de gewenste situatie geleid: tweederde van de ondernemers geeft aan er in geslaagd te zijn om zich te onderscheiden van de concurrentie. Overigens zien de ondernemers als belangrijkste concurrentienadelen van het eigen bedrijf: de geringe schaalgrootte en de ongunstige prijsstelling.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Hoe handhaven jonge bedrijven zich in de concurrentiestrijd?

28 november 2005

Deze minirapportage belicht de marktpositie van ondernemers die 10 jaar geleden met een bedrijf zijn gestart en van wie het bedrijf nu nog bestaat. Het brengt in beeld hoe volgens de ondernemers hun concurrentiepositie er uitziet, en op welke manier de ondernemers zich willen en kunnen profileren ten opzichte van de concurrenten. Ook komen kort de problemen aan de orde die de ondernemers ervaren op weg naar een goed resultaat. Vervolgens richt de aandacht zich op welke doelen de ondernemers zich stellen om te kunnen overleven in een minder gunstige economie. De informatie is gebaseerd op onderzoek in 2005 onder de deelnemers van het EIM Jongebedrijvenpanel, een groep ondernemers die EIM sinds de oprichting van het bedrijf in 1994 met jaarlijkse metingen volgt.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer