Nieuwe bedrijven goed voor economische groei

07 december 2005

Meer bedrijvendynamiek is belangrijk voor de Nederlandse economie. Nieuwe bedrijven hebben een positieve invloed op de werkgelegenheidsgroei. In 2004 ontstonden 119.000 banen (54% van de totale bruto banencreatie in dat jaar) als gevolg van de oprichting van nieuwe bedrijven. Van de banencreatie van bestaande bedrijven waren nog eens 22.000 afkomstig van bedrijven jonger dan vijf jaar. In de eerste jaren van hun bestaan leveren starters de economie al meer op dan ze kosten. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Sterkere groei van het aantal bedrijven

Nieuwe ondernemers hebben nieuwe inzichten en prikkelen bestaande bedrijven alert te blijven op straffe van marktverlies of zelfs het beƫindigen van de activiteiten. Bedrijfsbeƫindigingen zijn niet op voorhand slecht voor een economie. Opheffingen scheppen weer ruimte voor anderen om productiever te produceren. In 2004 nam het aantal opheffingen voor het eerst sinds jaren af naar 47.400 bedrijven. Het sterftecijfer, gedefinieerd als het aantal opheffingen geschaald op het totale aantal aanwezige bedrijven, is in de loop der jaren vrij constant gebleven. De nettogroei ontwikkelde zich positief in 2004 en kwam uit op 2,7%. Vooral de gunstige ontwikkeling van de startersquote draagt bij aan de nettogroei.

Aantal nieuwe bedrijven zit flink in de lift

In 2004 kwamen er in Nederland 67.700 nieuwe bedrijven bij. Een jaar eerder waren dit nog 59.000 bedrijven. Het aantal oprichtingen is met maar liefst 15% gestegen. Oprichtingen omvatten starters, maar ook nieuwe dochterbedrijven. Voor het eerst sinds 2000 steeg het aantal starters in 2004. Nederland telde vorig jaar 48.300 starters. De stijging is mede het gevolg van 'push'-factoren zoals (dreigende) werkloosheid en anticiperen op economisch herstel. Ook in 2005 neemt het aantal starters sterk toe. De meeste starters komen voor in de zakelijke dienstverlening. In deze sector richten 27% van de starters hun bedrijf op. Net als bij de starters steeg ook het aantal nieuwe dochterbedrijven in 2004. Het aantal kwam uit op 19.400 bedrijven. De arbeidsproductiviteit blijkt het hoogst te zijn bij bedrijven van 10 tot 20 jaar oud.
 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht?

08 december 2005

In de minirapportage 'Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht?' wordt ingegaan op het economisch belang van meer bedrijvendynamiek in Nederland. Meer bedrijvendynamiek is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo hebben nieuwe bedrijven een positieve invloed op de werkgelegenheidsgroei en is de arbeidsproductiviteit het hoogst bij bedrijven van 10 tot 20 jaar oud. Bedrijfsbeeindigingen zijn niet op voorhand slecht voor een economie. Opheffingen scheppen weer ruimte voor anderen om productiever te produceren.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Gibcus, drs. P.M. de Jong - 't Hart, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer