Volop ruimte voor sociale innovatie in het MKB

23 november 2005

Veel Nederlandse MKB-bedrijven laten mogelijkheden tot sociale innovatie nog onbenut. Een minderheid gebruikt mogelijkheden als functioneringsgesprekken en risico-inventarisaties om hun productiviteit op de langere termijn te verbeteren.

Sociale innovaties zijn vernieuwingen in organisaties die zijn gericht op productiviteitsverhoging, maar die niet onder product- of procesinnovatie vallen. Deze EIM-studie kijkt naar de uitkomsten van dergelijke vernieuwingen. Specifiek is onderzocht in hoeverre MKB-bedrijven in Nederland gebruik maken van mogelijkheden op het terrein van werkorganisatie, strategie en leiderschap, arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van werknemers om hun productiviteit op de langere termijn te verbeteren.

Op verreweg de meeste indicatoren scoort een minderheid van de MKB-bedrijven positief. Zo heeft een minderheid van de MKB-bedrijven een systeem voor functionerings- en beoordelingsgesprekken of een schriftelijk strategisch plan. Middelgrote bedrijven (10-99 weknemers) komen in veel opzichten beter uit de analyse naar voren dan het kleinbedrijf (1-9 werknemers). In het kleinbedrijf is de toegevoegde waarde van zaken als periodiek werkoverleg, een schriftelijk vastgelegde strategie en functiebeschrijvingen minder groot: bij een beperkt aantal medewerkers kan de ondernemer de aansturing van medewerkers ook informeel regelen.

Toch komen uit de analyse ook enkele zaken naar voren waarvan kleine bedrijven wel degelijk kunnen profiteren. Zo kan het breed invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken leiden tot betere medewerkersprestaties en een betere doorstroom op de arbeidsmarkt.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Sociale innovatie in het MKB

23 november 2005

Sociale innovatie is een actueel beleidsonderwerp, maar onduidelijk is in hoeverre Nederlandse MKB-bedrijven al gebruik maken van de mogelijkheden die sociale innovatie biedt. In dit rapport is sociale innovatie afgemeten aan de hand van vier dimensies: werkorganisatie, strategie en leiderschap, arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van medewerkers. Een analyse op gegevens uit verschillende databestanden van EIM leert dat veel indicatoren slechts op een minderheid van de bedrijvenpopulatie van toepassing zijn. Zo heeft een minderheid van de MKB-bedrijven een systeem voor functionerings- en beoordelingsgesprekken of een schriftelijk strategisch plan. Hoewel middelgrote bedrijven door hun bedrijfsomvang vaker kunnen profiteren van sociale innovatie, stelt het rapport dat ook het kleinbedrijf er op langere termijn bij gebaat kan zijn.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer