Internationale Benchmark Ondernemerschap 2004

08 november 2005

In vergelijking met een aantal West-Europese economieën en die van Japan en de VS telt Nederland een groot aantal  ondernemers binnen zijn beroepsbevolking. Op de meeste andere indicatoren die iets zeggen over de de ontwikkeling van bedrijvigheid in landen scoort Nederland in de onderste regionen, of op zijn gunstigst in de middenmoot.

Het jaarlijkse aantal oprichtingen in Nederland is in de jaren 2001 tot en met 2003 teruggelopen: uitgedrukt in procenten van het aantal ondernemingen van 11% naar 8%. Daarmee scoort Nederland onder het gemiddelde van de vergelijkingslanden. De mate  van opheffing van bedrijven is in de periode 1995-2003 gestaag toegenomen, en beweegt zich daarmee in internationaal perspectief op ongeveer gemiddeld niveau. De teruggang (minder oprichtingen, meer opheffingen) hangt vooral samen met de conjunctuur: de recessie blijkt Nederland veel harder getroffen te hebben dan de andere landen. Al met al is het saldo van toetreding, gemeten als het aantal oprichtingen verminderd met het aantal opheffingen, voor  Nederland in de periode 1995-2001 positief. In 2002 en 2003 valt de saldogroei echter sterk terug.
De vergelijkingslanden in de benchmark zijn: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Japan.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationale Benchmark Ondernemerschap 2004

08 november 2005

In 2004 heeft EIM opnieuw een internationaal benchmarkonderzoek naar ondernemerschap uitgevoerd. Het aantal landen dat in beschouwing wordt genomen is uitgebreid van 7 naar 11. In het voorliggende rapport worden de indicatoren omtrent ondernemerschap en bedrijvendynamiek geactualiseerd zoals die opgenomen waren in het in 2003 uitgevoerde benchmarkonderzoek.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer