Transsectorale innovatie in theorie, praktijk en toekomst

03 november 2005

Innovaties zijn van grote invloed op het concurrentievermogen van individuele bedrijven en organisaties, op markten, op ontwikkeling van bedrijfstakken en op ontwikkelingen in de economie en maatschappij. EIM heeft de theorie en praktijk van 'transsectorale innovatie' onderzocht en vastgesteld op welke gebieden in de komende tien jaar transsectorale innovatie met de grootste waarschijnlijkheid zal gaan optreden.

In het EIM-rapport 'Transsectorale innovatie door diffusie van technologie' worden de definitie en kenmerken van transsectorale innovatie beschreven. Niet iedere innovatie heeft een even grote invloed op de dynamiek van het bedrijfsleven. Transsectorale innovatie houdt onder andere in dat partijen uit geheel verschillende branches tot baanbrekende innovaties komen. Kenmerkend voor transsectorale innovatie is: inspiratie buiten de eigen bedrijfskolom, betrokkenheid van ongebruikelijke partijen, risicovol, leidend tot een ander paradigma, en veeal gebaseerd op technologische kennis. Het vestigt de aandacht op de eerste toepassingen van nieuwe technologie in een bedrijfstak, die tot enorme veranderingen kunnen leiden omdat ze bij succes op grote schaal worden nagevolgd door andere bedrijven. Naast de definitie van transsectorale innovatie en voorbeelden ervan wordt ook nader ingegaan op de sectoren en technologiegebieden waar transsectorale innovatie in de komende tien jaar met de grootste waarschijnlijkheid zal gaan optreden. Enkele voorbeelden van (potentiĆ«le) transsectorale innovatie die in het rapport worden beschreven zijn onder meer: een nieuwe kweekmethode voor mosselen, geluidschermen met anti-geluid en binnenvaartschepen van composietmateriaal.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Transsectorale innovatie door diffusie van technologie

03 november 2005

Het doel van deze studie is om het begrip 'transsectorale innovatie' te definiëren, te plaatsen in de innovatieliteratuur, concrete voorbeelden te noemen, en te analyseren op welke gebieden in de komende tien jaar transsectorale innovatie met de grootste waarschijnlijkheid zal gaan optreden.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. A.P. Muizer, E.L.C. van Egmond-de Wilde de Ligny

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer