De creatieve industrie nader onderzocht

04 oktober 2005

De creatieve industrie bestaat uit een zeer heterogene groep van sectoren met bedrijven die zeer verschillen in schaalomvang, financiering, innovatie, bedrijfsvoering en in conjunctuurgevoeligheid. Dit blijkt uit een recente studie van onderzoeksbureau EIM naar de kenmerken van de creatieve industrie.

Creatieve bedrijven zijn innovatief

EIM heeft onderzoek gedaan naar de structuur-, ontwikkelings- en innovatiekenmerken van creatieve bedrijven in Nederland. Creatieve bedrijvigheid is daarbij afgebakend in vier sectoren: kunsten, media en uitgeverijen, creatieve zakelijke diensten (zoals architecten- en reclamebureaus) en kennisintensieve diensten (zoals software-ontwikkeling en onderzoek). In de creatieve industrie zijn anno 2004 bijna 100.000 bedrijven actief. Dit staat gelijk aan 15% van alle bedrijven in Nederland. Bedrijven uit de creatieve industrie zijn innovatiever dan het gemiddelde MKB-bedrijf in Nederland. Zowel de innovatieve resultaten als de innovatieve inspanningen van creatieve bedrijven overtreffen die van veel andere bedrijven in het MKB.

Sterke groei in tien jaar

De afgelopen tien jaar is de creatieve industrie sterker gegroeid dan andere sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze bedrijven zijn zeer ongelijk over Nederland verdeeld: de regio's Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlem en Utrecht kennen de hoogste concentratie. Met uitzondering van de kunstensector zijn creatieve bedrijfstakken gevoelig voor conjunctuurbewegingen. In de periode 1994-2000 is de creatieve bedrijvigheid op de golven van de hoogconjunctuur sterk in omvang toegenomen. Daarna is het minder goed gegaan en is er in veel sectoren sprake van krimp. De kunstensector vormt hierop een uitzondering. Deze sector is nog in hoge mate afhankelijk van subsidies en kent nauwelijks marktmechanisme.

Sterke verschillen tussen sectoren

Het onderzoek laat zien dat de sectoren die tot de creatieve industrie worden gerekend verre van homogeen zijn. Dé creatieve industrie bestaat feitelijk niet: bedrijven in de kunsten, media & uitgeverijen, creatieve zakelijke diensten en kennisintensieve diensten verschillen naar schaalomvang, gevoeligheid voor conjunctuurschommelingen, financieringsmechanismen (markt en/of subsidie), uitdagingen op innovatiegebied, en knelpunten in de bedrijfsvoering. Een generiek beleid dat de verschillen tussen deze sectoren negeert zal dan ook minder effectief zijn. 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Creatieve bedrijvigheid in Nederland

06 oktober 2005

Dit rapport presenteert de structuur-, ontwikkelings- en innovatiekenmerken van creatieve sectoren, verdeeld in vier sectoren: kunsten, media en uitgeverijen, creatieve zakelijke diensten en kennisintensieve diensten. Ook plaatst het rapport enkele kanttekeningen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en het initiëren van nieuw beleid. Twee belangrijke conclusies zijn dat de creatieve industrie een zeer heterogene groep van bedrijven omvat, en dat de empirische onderbouwing van de vermeende economische effecten nog mager is.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. R.M. Braaksma, prof.dr. F.C. Stam

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer