Hoe beleven ondernemers administratieve lasten?

15 september 2005

De reductie van administratieve lasten in beleidsmatige zin hoeft niet altijd aan te sluiten op hoe ondernemers de administratieve lastendruk beleven. Van invloed is of de ondernemer zich bewust is van de betreffende administratieve lasten.

In ondernemerskringen van het MKB  klinkt nogal eens het geluid dat de administratieve lastendruk meer bepaald wordt door de mate waarin ondernemers zich aan de administratieve lasten ergeren dan de absolute omvang ervan. Als administratieve verplichtingen dicht aanliggen dan wel aansluiten bij de eigen bedrijfsprocessen dan worden die lasten veel minder als zodanig ervaren. De factuurplicht of de plicht tot het beprijzen van artikelen zijn daar voorbeelden van. Een terrasvergunning of de (verplichte) medewerking aan een enquĂȘte daarentegen worden veel meer als belastend ervaren, terwijl het tijdsbeslag daarvoor verhoudingsgewijs beperkt is.

EIM is nagegaan of er een verschil is in de feitelijke administratieve lastenreductie en de beleving daarvan bij ondernemers. Daarvoor heeft EIM een onderzoek verricht onder de leden van het MKB-beleidspanel. Van de onderzoeksresultaten wordt in deze 'minirapportage' verslag gedaan.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
- de beleving van administratieve lasten door MKB-ondernemers;
- de verwachtingen die MKB-ondernemers hebben over de ontwikkeling van administratieve lasten;
- de administratieve lasten waar MKB-ondernemers zich het meest aan ergeren;
- het verschil tussen de feitelijke en de beleving van administratieve lasten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de feitelijke omvang van de administratieve lasten, overeenkomstig de nul-metingen bij departementen, geen gelijke tred houdt met de administratieve lasten waar ondernemers zich het meest aan ergeren.

 


 

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De (over)last van Administratieve Lasten

15 september 2005

EIM heeft onderzoek gedaan naar het verschil in de feitelijke administratieve lastenreductie en de beleving daarbij van ondernemers.  Het onderzoek is verricht onder de leden van het MKB-beleidspanel.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer