Ondernemen in de detailhandel 2001

05 december 2000

Voor de detailhandel is het jaar 2000 positief verlopen. De omzetgroei zal uitkomen op +3% ten opzichte van 1999. Dit betekent dat de consument dit jaar zo'n 146 miljard in de institutionele detailhandel (gevestigde detailhandel, ambulante handel en postorderbedrijven) heeft uitgegeven. Dat is ongeveer 90% van de totale detailhandelsomzet. Die omzet is gerealiseerd door ruim 89.000 ondernemingen en 656.000 werkzame personen. Dit blijkt onder meer uit de vandaag verschenen publicatie `Ondernemen in de detailhandel 2001' van onderzoeksbureau EIM. Deze publicatie biedt onder meer trends en prognoses voor de detailhandel als geheel en de subsectoren food, mode, wonen, entertainment, overig non-food en niet-winkelverkoop.

Groei van internetgebruik
Medio 2000 beschikt 54% van de ondernemers in de detailhandel over een internetaansluiting en 32% over een eigen website. Het leeuwendeel van deze ondernemers gebruikt internet op dit moment als informatiebron en voor berichtenverkeer. De helft telebankiert en doet elektronische bestellingen. Slechts een klein deel (7%) verkoopt daadwerkelijk producten via het net en kan als e-tailer worden beschouwd.

Krapte op de arbeidsmarkt
Een op de drie ondernemers in de detailhandel ondervindt gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar is bij 13% van de ondernemers het personeelsverloop toegenomen en bij 23% is het aantal moeilijk vervulbare vacatures toegenomen. Ruim driekwart neemt hiertegen maatregelen, zoals meer overwerken, frequenter inzetten van familieleden/vrienden en meer aandacht schenken aan arbeidsvoorwaarden van het huidige personeel.

Veeleisender klanten
De sterk gedifferentieerde consumentenbehoefte vraagt om een steeds breder en creatiever producten- en dienstenaanbod. De detailhandel speelt hierop in door klanten een ruimere keus te bieden, hetgeen leidt tot grotere bedrijfsmobiliteit en uitbreiding van het aantal megastores. Behalve maatwerk in het assortiment levert de detailhandel ook meer service op maat. Men moet hierbij denken aan uitbreiding van het dienstenpakket en meer aandacht voor de aftersales. Beide onderwerpen staan hoog in de maatregelen-toptien van veeleisende klanten.

Prognoses
De verwachting is dat het jaar 2001 voor de gemiddelde ondernemer in de detailhandel ongeveer eenzelfde groei laat zien als het jaar 2000. De non-foodbranches groeien in omzet sterker (+4 à 5%) dan de foodbranches (+1%). In alle branches groeit het grootbedrijf sterker dan het midden- en kleinbedrijf, met uitzondering van het modecluster. Daar houdt de groei in beide groepen bedrijven gelijke tred.


Voor inlichtingen: Wilma van Rijt

Ondernemen in de Detailhandel 2001

05 december 2000

Kenschets van de detailhandel, waarbij onder meer wordt ingegaan op het belang van de detailhandel binnen de Nederlandse economie, de structuur van de detailhandel en de subsectoren in 1999, en de trends en prognoses voor 2000 en 2001.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K. Jaarsma, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer