Vertrouwen van ondernemers neemt toe

28 juni 2005

Ondernemers zijn gematigd optimistisch over hun eigen bedrijfsprestaties en de verwachte omzet- en winstontwikkeling in 2005. Ongeveer de helft van de ondernemers in het MKB verwacht in 2005 een omzetstijging. De realisaties in 2004 waren echter negatiever dan de verwachtingen die men voor dat jaar had. In 2004 realiseerde 30% van de ondernemers een omzetdaling.

Lichte groei van afzet

In 2005 wordt een licht herstel van de afzet in het MKB verwacht. Deze zal naar verwachting uitkomen op 1,25%. In 2006 loopt de groei met 2,25% verder op. Vooral de exportgeoriĆ«nteerde sectoren kunnen een stijging van de afzetgroei realiseren als gevolg van de groeiende wereldeconomie. Dit jaar zal de exportgroei van het MKB uitkomen op 2,5%.  In 2006 zal de export verder toenemen met 4%. De winststijging van het MKB wordt dit jaar geraamd op 5%.

Herstel werkgelegenheid, minder investeringen

De werkgelegenheid laat een iets positievere ontwikkeling zien dan in de afgelopen jaren. Zo was in 2004 bij ongeveer een op de vijf bedrijven sprake van een daling van het aantal werkzame personen. Voor 2005 verwacht nog maar een op de tien bedrijven een afname van het personeelsbestand. Een kwart van de ondernemers verwacht juist een toename van het aantal werkzame personen in hun bedrijf. Ondanks het toenemende vertrouwen in de economie zijn de ondernemers terughoudend met het doen van investeringen: 63% van de ondernemers heeft voor 2005 investeringsplannen, tegenover 70% die in 2004 geĆÆnvesteerd heeft.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2005

27 juni 2005

In de publicatie 'Kleinschalig Ondernemen 2005' wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen. In de publicatie worden de ontwikkelingen van omzet, werkgelegenheid, kosten, prijzen en winstgevendheid bij kleine en middelgrote bedrijven besproken. Andere ontwikkelingen waarop in deze publicatie wordt ingegaan, zijn de inkomensontwikkeling van zelfstandige ondernemers, investeringen door en financiering van het MKB. De belangrijkste ontwikkelingen worden ook op sectoraal niveau besproken.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer