Op HAVO en VWO nog weinig ondernemerschap

15 juni 2005

Uit een eerste oriënterende onderzoek van EIM blijkt dat er geen structurele aandacht is voor ondernemerschap in het HAVO- en VWO-onderwijs. De verplichte examenstof biedt weinig ruimte voor docenten om 'ondernemerschap' te behandelen. Om onderwijs in ondernemerschap een vast onderdeel van de examenstof te laten worden moet de overheid bereidt zijn extra te investeren in het ontwikkelen van leermiddelen en ?methoden geënt op elementen en competenties van ondernemerschap. Ook moeten docenten beter voorbereid worden op het inbouwen van ondernemerschapselementen tijdens de lessen.

Weinig aandacht voor ondernemerschap in voortgezet onderwijs

In de huidige kenniseconomie is er behoefte aan hoogopgeleide ondernemers. In het voortgezet onderwijs zou dan ook aandacht moeten zijn voor ondernemerschap en de daarbij behorende kennis en competenties. De vakken die geschikt lijken om ondernemerschapsonderwijs aan te bieden, zijn Economie en Management & Organisatie. In deze vakken komt ondernemerschap echter zijdelings aan de orde. Het huidige onderwijsprogramma biedt ook te weinig 'vrije' ruimte voor docenten om projecten over ondernemerschap in te bouwen. Door de ontwikkeling van het studiehuis, en mogelijk een herziening van het Economieonderwijs, kunnen er wel competenties aangeleerd worden die ook van toepassing zijn op ondernemerschapsvaardigheden, zoals zelfstandigheid en het leren vanuit praktijksituaties. Deze komen bij diverse vakken echter nog nauwelijks aan de orde. 

Ondernemerschapselementen in toekomstig lesprogramma

Om ondernemerschapsonderwijs aan te bieden als een vast onderdeel van de lesstof voor het HAVO en VWO, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als eerste moet het geïnitieerd worden vanuit de overheid, zodat onderwijsinstellingen hiervoor extra tijd, geld en middelen tot hun beschikking krijgen. Ten tweede is het erg belangrijk te weten welke elementen en competenties van ondernemerschap in aanmerking komen om te behandelen in het HAVO- en VWO-onderwijs, en door middel van welke leermiddelen en ?methoden deze het beste ingebed kunnen worden in het lesprogramma. En ten derde moeten docenten goed voorbereid worden op het inbouwen van ondernemerschapselementen tijdens de lesstof: zowel tijdens de lerarenopleiding als op school. Immers, docenten hebben een centrale rol in het overbrengen van de stof op de leerlingen.


Voor inlichtingen: 079 343 02 00

Aandacht voor ondernemerschap in het HAVO- en VWO-onderwijs

15 juni 2005

Het rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de aandacht die momenteel aan onder-nemerschap wordt besteed in het HAVO- en VWO-onderwijs en in hoeverre en onder welke voorwaar-den meer aandacht hiervoor in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. De belangrijkste conclusie is dat er in het HAVO- en VWO-onderwijs nog niet structureel aandacht aan ondernemerschap wordt be-steed. In de daarvoor aangewezen vakken: Economie en Management & Organisatie, komt het thema slechts zijdelings aan de orde. Een belangrijke reden hiervoor is dat docenten nauwelijks mogelijkheden hebben om aandacht te besteden aan ondernemerschap. Dit zou - op initiatief van de overheid- veel meer ingebed moeten worden in het curriculum. Hiervoor is eerst nodig dat de juiste leermiddelen en - methoden worden ontwikkeld en kunnen worden aangeboden.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. F.M.J. Westhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer