Meer ondernemerschap is noodzakelijk en onvermijdelijk

07 juni 2005

Meer ondernemerschap is niet alleen noodzakelijk voor economische groei en banencreatie, het is ook onvermijdelijk. Zo luidt de voornaamste conclusie in de vandaag door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) uitgegeven EIM-publicatie over de maatschappelijke urgentie van ondernemerschap. Globalisering en toenemende concurrentie dwingen meer flexibele arbeidsrelaties af. Een vaste baan is dan ook voor velen een steeds minder waarschijnlijk perspectief. In het tweestromenland van traditionele werkgevers en werknemers ontwikkelt zich een scala van allerlei gradaties van ondernemerschap. Het rapport bevat vele suggesties hoe Nederland deze uitdaging creatief kan aangaan.

Nederland moet meer doen om ondernemerschap te bevorderen

Ondanks de vooruitgang bij het bevorderen van een meer ondernemende samenleving is er voor Nederland weinig reden om al tevreden achterover te leunen. De stijging van het aantal bedrijfsoprichtingen tussen 1987 en 2004 zegt ook iets over de diepte van het dal dat achter ons ligt. Vooral in vergelijking met Angelsaksische landen hebben in Nederland nog steeds opmerkelijk weinig mensen serieuze intenties om zelf een eigen bedrijf te beginnen. Er zijn in ons maatschappelijk systeem vele belemmeringen en manco's met betrekking tot ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, beleid en organisatie.

In het onderwijs is meer structurele aandacht nodig voor ondernemerschap

De aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs neemt toe, maar is niet structureel. Leerboeken economie in het algemeen vormend onderwijs hebben bijvoorbeeld erg weinig over ondernemerschap te melden en moeten op dat punt worden gemoderniseerd. Ook zou de gebrekkige kennis over ondernemerschap bij docenten stelselmatig moeten worden aangepakt.

Neem belemmeringen en achterstandsposities weg

Vermindering van de hoge regeldruk is terecht een speerpunt van het overheidsbeleid. De registratie- en informatieverplichtingen van startende ondernemers bij verschillende overheidsinstanties kunnen verder worden vereenvoudigd. Ook is de veelvormige regelgeving rond het aannemen en in dienst hebben van personeel en rond bijvoorbeeld bouwvergunningen een belangrijk verbeterpunt. Niet alleen zijn er nodeloze belemmeringen, men moet in Nederland ook veel opgeven om ondernemer te worden. Achterstandsposities ten aanzien van de pensioenopbouw en de sociale zekerheid voor ondernemers zouden daarom gerepareerd moeten worden.

Bevorder netwerken

Er is een duidelijke trend naar een meer projectgewijze organisatie van het productieproces. Per project wordt in maatwerk een geëigend netwerk van interne en externe partners ingezet. Ondernemen is daarom netwerken. Dat was het altijd al, maar het geldt nu meer dan ooit. Support van netwerken voor (coaching van beginnende) ondernemers kan een effectief middel zijn om meer ondernemers het pad te laten bewandelen naar succes en wellicht groei. Ook verdienen universiteiten ruimhartige bevoegdheden om licenties en participaties te kunnen nemen en ondersteuning aan spin-offs te kunnen bieden.

Informatie

Het rapport 'Maatschappelijke urgentie van ondernemerschap' wordt op 8 juni tijdens het EIM Beleidscafé gepresenteerd. Het Beleidscafé gaat open om 16.30 uur in café Dudok te Den Haag. U kunt het rapport bestellen (EUR 17,50 per ex.; bestelnr. 0327/SMO 2005-3) bij:

Stichting Maatschappij en Onderneming
Postbus 87859
2508 DG  Den Haag
telnr.  070-3528501
faxnr. 070-3522591
e-mail: vantholen@smo.nlPublieksrapportages: Maatschappelijke urgentie van ondernemerschap
publicatiedatum: di 8 juni 2005 downloaden ( 759 Kb )

Korte inhoud:
In deze door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) uitgegeven EIM-publicatie staat de maatschappelijke urgentie van ondernemerschap centraal. Allereerst wordt het maatschappelijk belang van ondernemerschap uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt uiteengezet waarom meer ondernemerschap in vele soorten en maten onvermijdelijk is. Hierna worden de Nederlandse prestaties op het gebied van ondernemerschap beoordeeld in internationaal perspectief. Dit wordt gevolgd door een kritische analyse van het klimaat voor starters en jonge bedrijven in Nederland. Het boek sluit af met beleidsaanbevelingen.

Auteur: drs. A.R.M. Wennekers
dr. J. Meijaard

drs. P.J.M. Vroonhof
drs. N.S. Bosma

Download deze publicatie in PDF formaat
ISBN: 9069622173 Aantal pagina's: 88


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer