Kosten van inhoudelijke verplichtingen voor het bedrijfsleven

12 mei 2005

Inhoudelijke nalevingskosten vomen een van de kostenposten waarmee bedrijven te maken hebben als gevolg van verplichtingen uit wet- en regelgeving van de overheid. Met het opleggen van inhoudelijke verplichtingen aan het bedrijfsleven heeft de overheid rechtstreeks de realisatie van publieke doelen voor ogen. EIM heeft een verkennend onderzoek op dit terrein uitgevoerd en geeft een aanzet voor de ontwikkeling van een meetinstrument.

Inhoudelijke verplichtingen worden door de overheid vastgesteld  om bepaalde maatschappelijk relevant geachte doelen (publieke doelen) te realiseren. Daarbij gaat het om wettelijke verplichtingen betreffende zaken als een schoon milieu, veilige werkplekken, gezond voedsel en dergelijke. De kosten - vaak investeringskosten - die bedrijven moeten maken om te voldoen aan de door de overheid gestelde normen worden inhoudelijke nalevingskosten genoemd.

In het rapport 'Kosten van inhoudelijke verplichtingen voor het bedrijfsleven' wordt verslag gedaan van het onderzoek dat EIM heeft verricht naar de mogelijkheden om de inhoudelijke nalevingskosten van het bedrijfsleven te meten. Kern van het te ontwikkelen meetinstrument is de focus op de inhoudelijke nalevingskosten van het bedrijfsleven met de bedoeling deze - gegeven het publieke doel en ongeacht de bedrijfseconomische baten - zo laag mogelijk te houden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kosten van inhoudelijke verplichtingen voor het bedrijfsleven

12 mei 2005

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat EIM, in opdracht van het Minsiterie van Economische Zaken, heeft verricht naar de mogelijkheden om de inhoudelijke nalevingskosten van het bedrijfsleven te meten. Dit onderzoek is begeleid door een breed samengestelde klankbordgroep waarin vertegenwoordig zijn de centrale ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW, alsmede de meest betrokken departementen. Het onderzoek heeft plaats gevonden in de periode oktober 2004 - januari 2005.
Leave this field empty

Auteur(s): G. Regter, dr. A.F.M. Nijsen, drs. P.A. van der Hauw, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer