Spin-offs van bedrijven: een onderschat groeipotentieel

26 april 2005

EIM heeft als eerste spin-offs van Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers in kaart gebracht. Het onderzoek maakt duidelijk dat spin-offs van bedrijven vaker voorkomen dan de veel meer in de schijnwerpers staande spin-offs van universiteiten en andere kennisinstellingen. Middelgrote bedrijven produceren jaarlijks zo'n 350 spin-offs, kennisinstellingen circa honderd. Het belang van spin-offs is dat ze een bovengemiddelde innovatie- en groeipotentie vertegenwoordigen.

Jaarlijks meer spin-offs bij middelgrote bedrijven

Spin-offs zijn bedrijven die door, of met steun van het moederbedrijf zijn gestart. Jaarlijks gaan zo'n 350 spin-offs van start vanuit middelgrote bedrijven, dit zijn bedrijven met 100 tot 1000 werknemers. Het Nederlandse innovatiebeleid richt zich anno 2005 nadrukkelijk op het realiseren van meer kennisoverdracht tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het starten van spin-off bedrijven vanuit kennisinstellingen krijgt daarbij veel aandacht. Uit het onderzoek van EIM blijkt duidelijk dat ook spin-offs van grotere bedrijven relatief vaak aan R&D doen en dus actief met innovatie bezig zijn.

Aantal spin-offs per sector verschillend

Er zijn opmerkelijke verschillen wat betreft het aantal bedrijven met spin-offs per sector. In de hightech dienstverlening komen spin-offs het meest voor: bij 25% van de bedrijven. Tot deze sector behoren de technische groothandel, telecomsector en kennisintensieve dienstverleners zoals ingenieurs, adviseurs en speur- en ontwikkelingswerkers. Dit soort bedrijven hebben vaker te maken met snelle technologische ontwikkelingen en een turbulente omgeving. Ook in de bouwnijverheid is het aantal middelgrote bedrijven met spin-offs wat hoger dan gemiddeld, namelijk 20%. Verder wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen twee typen spin-offs: opgericht en actief ondersteunt door het management van het moederbedrijf, en spin-offs waarbij het initiatief komt van medewerkers die het moederbedrijf verlaten. De laatste groep kan op veel minder steun en faciliteiten van het moederbedrijf rekenen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Spin-offs van grote bedrijven in Nederland

26 april 2005

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van spin-offs van middelgrote bedrijven (100-1000 werknemers) in Nederland. Het doel van dit onderzoek is te verkennen hoe vaak grote bedrijven spin-offs oprichten, wat de kenmerken zijn van deze spin-offs, en wat de motieven en kenmerken zijn van hun moederbedrijven. Ten behoeve van dit verkennend onderzoek heeft EIM literatuuronderzoek uitgevoerd in samenwerking met het 'Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie' van de Universiteit Leuven. Verder is een telefonische enquête gehouden bij Nederlandse bedrijven uit de industrie, de dienstverlening en de bouwnijverheid.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer