Ruim kwart van MKB wil veiligere locatie

11 april 2005

Zo op het eerste oog zit het wel goed met de bedrijfslocaties en -huisvesting van MKB-ondernemingen in ons land: een grote meerderheid is van mening dat hun concurrenten geen betere locatie hebben dan zij. Toch blijkt dat 42% van de MKB-ondernemers een of meer knelpunten ervaren. Ruim een kwart van de MKB-ondernemers geeft aan dat onveiligheid en criminaliteit op hun locatie een urgent probleem is. Het kan dus beter, zo blijkt uit EIM-onderzoek.

Veiligheid als nieuw aandachtspunt

Uit het onderzoek blijkt dat 287.000 MKB-ondernemingen een of meer knelpunten op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting ervaren. Bij tweevijfde van hen (116.000 ondernemingen) heeft dit invloed op het functioneren van het bedrijf. Ruim een kwart van de MKB-ondernemers (28%) ervaart onveiligheid en criminaliteit als een knelpunt. Dit knelpunt wordt door meer ondernemers zelfs vaker ervaren dan knelpunten als bereikbaarheid en parkeren. Onveilige situaties en criminele voorvallen komen in sterkere mate voor op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Met name de randen van de stads- en dorpscentra vormen de 'probleemgebieden' op dit vlak. Van de getroffen ondernemers moet 42% extra kosten maken om de negatieve effecten hiervan zo beperkt mogelijk te houden. Bijna evenveel ondernemers loopt omzet mis of ziet hij zijn klanten minder vaak of niet meer komen.

De MKB-locaties in beeld

Het ruimtelijke patroon van het MKB laat, vanuit een stadsplattegrond bekeken, het volgende zien: een kern van MKB-ondernemingen (35% in het centrum), een relatief lege binnenschil (17% aan de rand van het centrum en in de woonwijken) en een volle buitenschil (48% aan de rand van de stad of het dorp en buiten de bebouwde kom). Eenderde van de MKB-ondernemingen is op een bedrijventerrein gevestigd, ook eenderde is solitair gevestigd en eenvijfde in een winkelgebied. Van alle MKB-ondernemingen is 62% in een zelfstandig bedrijfspand gevestigd, 25% in of aan het woonhuis en 13% in een bedrijfsverzamelgebouw.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB-locaties

12 april 2005

De publicatie 'MKB-locaties' beschrijft de Nederlandse markt voor bedrijfslocaties en -huisvesting voor de doelgroep van MKB-ondernemers. Het is een confrontatie tussen de vraag en het aanbod. Hierbij komen ondermeer de omvang, de kwaliteit en de vraag- en aanbodbepalende factoren aan de orde, alsmede de door de ondernemers ervaren knelpunten, de effecten ervan op hun functioneren en hun kwaliteitsverbeterende activiteiten. Deze informatie is gebaseerd op een telefonische enquĂȘte onder circa 1.800 MKB-ondernemers (het EIM MKB-Beleidspanel).
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H.H.M. Mensen, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer