Voorbeeldig ondernemen bij bedrijfsoverdracht in het MKB

11 april 2005

In de komende vijf jaar bereiken in Nederland in totaal ongeveer 100.000 ondernemers de leeftijd waarop ze met pensioen gaan. Nederland staat dus aan de vooravond van een enorm aantal bedrijfsoverdrachten. Spelen de elders al bewezen factoren voor succesvol ondernemen ook een rol in de praktijk van bedrijfsoverdracht?

Aandacht voor zakelijke competenties bij overnemen van bedrijf is gewenst

In het begin van de levenscyclus van bedrijven spelen persoonskenmerken en creatieve factoren een belangrijke, stuwende rol. In de perioden daarna komen zakelijke competenties en voor de onderneming meer structurerende factoren op de voorgrond. Doelmatigheid, beproefde marktkennis, daadkracht, strategisch visie zijn dan kenmerkend en niet de waan van de dag. Bij overname van bedrijven zijn zakelijke competenties meer van doorslaggevend belang dan specifieke persoonlijke kenmerken, zeker als het om lang bestaande bedrijven gaat.

Doorlooptijd van overdrachtsproces is aanzienlijk

De uitgebreide checklists van banken en commerciƫle adviseurs, gericht op de soepele overdracht van een bedrijf aan een andere ondernemer, worden in de praktijk ook opgepakt. Vooral het in de tijd structureren van het (langjarige) zoek- en overdrachtsproces is relevant. Immers, de formeel juridische en fiscale randvoorwaarden bij bedrijfsoverdracht leiden vaak onverbiddelijk tot een geruime tijd vergend stappenplan, dat kan resulteren in een doorlooptijd van wel zeven jaar.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Voorbeeldig ondernemen bij bedrijfsoverdracht in het MKB

11 april 2005

Op grond van literatuuronderzoek en een vijftal voorbeeldbedrijven die met bedrijfsoverdracht te maken hadden, heeft EIM geconstateerd, dat veel van de uit de literatuur bekende succes- en faalfactoren ook in de praktijk van bedrijfsoverdracht worden ervaren. Zowel persoonlijkheidskenmerken als zakelijke competenties dekken elkaar goeddeels af. Bovendien worden beide vaak teruggevonden in de beschrijvingen van de (voltooide) bedrijfsoverdracht in de vijf voorbeeldbedrijven.
 

Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong, drs. A.J. Van der Velden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer