Jonge bedrijven van toenemend belang voor werkgelegenheid

01 april 2005

Uit EIM-onderzoek blijkt dat nieuwe bedrijven in toenemende mate bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid. Van de nieuwe banen wordt circa 40% gecreƫerd bij bedrijven tot vijf jaar oud. In de overige 60% wordt de helft van de banen bij snel groeiende bedrijven gecreƫerd. Dit en meer staat in de EIM-publicatie 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid'.

Werkgelegenheidsgroei in 2006

Een toename van het aantal nieuwe bedrijven is een belangrijk signaal voor toekomstige groei van werkgelegenheid. Sinds halverwege 2004 vertoont het aantal nieuwe bedrijven weer een stijgende lijn. De ongunstige arbeidsmarkt in 2004 is voor een belangrijk aantal personen een motief geweest om een eigen bedrijf te beginnen. Dit geldt in het bijzonder voor dienstverlenende bedrijven. Pas in een later stadium worden bij bestaande bedrijven significant meer banen gecreeerd. Per saldo zal dit voor de Nederlandse economie betekenen dat in 2006 de werkgelegenheid weer zal groeien.

Veel faillissementen in 2004

De afgelopen jaren is het verlies van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven of verlies van werkgelegenheid door faillissement belangrijk toegenomen. Het aantal bedrijven dat door een faillissement moest stoppen is in 2004 gestegen tot boven de 15% van het totaal aantal opheffingen. Dit is een historisch hoog percentage, alleen in 1993 was dit percentage hoger namelijk 20%. Ondanks de ongunstige conjunctuur en de stijging van het aantal opheffingen is de opheffingskans in de loop der jaren vrijwel niet toegenomen. Een bedrijf dat vijf jaar geleden is opgericht, heeft 50% kans om nog te bestaan. Alleen het aantal gedwongen opheffingen door faillisementen is toegenomen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

29 maart 2005

De werkgelegenheidsontwikkeling in een land kan gezien worden als een proces van banencreatie en banenverlies bij bedrijven. Banencreatie vindt plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven en de groei van bestaande bedrijven. Verlies van werkgelegenheid treedt op bij de opheffing van bedrijven en doordat een deel van de bestaande bedrijven krimpt. In het rapport komt ondermeer naar voren dat het belang van nieuwe bedrijven voor de Nederlandse economie in de laatste vijftien jaar sterk is toegenomen.

Leave this field empty

Auteur(s): P.A. van Eck van der Sluijs, drs. K.L. Bangma, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer