Deflatie en de mogelijke gevolgen voor het MKB

21 maart 2005

Deflatie is een algehele daling van een brede consumentenprijsindex. Deflatie komt in de praktijk slechts beperkt voor, maar als het voor komt, dan kan het grote maatschappelijke gevolgen hebben. EIM heeft empirisch onderzocht  of er aanwijzingen zijn voor een dreigende deflatie in Nederland, wat er tegen te doen valt en hoe het  bedrijfsleven kan anticiperen op een periode van deflatie.

Zowel de ontwikkelingen in de consumentenprijzen als in de producentenprijzen wijzen niet direct op een grote dreiging van een langdurige deflatie in Nederland. Na hogere prijsstijgingen in de periode 2001-2002  lijkt de stijging in de consumentenprijzen zich weer te gaan bewegen in het gebied tussen 1 en 2%  stijging per jaar. De producentenprijzen vertonen een wat grilliger verloop, vooral in de industrie en landbouw. Jaren van prijsstijgingen worden in deze twee sectoren afgewisseld met een jaar à anderhalf jaar met prijsdalingen. Op zich is dit ook geen reden voor paniek. Het kan te maken hebben met een tijdelijke overproductie, technologische ontwikkelingen of productiviteitsstijgingen (aanbodgestuurde prijsdalingen).

Ook al lijken de cijfers niet direct te duiden op een periode van deflatie, de economische situatie is instabiel. Het kan alle kanten op gaan, zowel naar meer economische groei als een nieuwe terugval. Dit betekent dus dat de inflatie ook alle kanten op kan gaan. De inflatie kan toenemen, maar de inflatie zou ook kunnen omslaan in deflatie. Zeker als een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd optreden, zoals een daling van de olieprijs en een lagere koers voor de dollar, dan kan dit resulteren in toenemende kans op deflatie. Zeker als het algemene inflatieniveau laag is, kan het zijn dat bepaalde sectoren voor een langere periode te maken krijgen met prijsdalingen, zonder dat er sprake is van een algehele prijsdaling (deflatie). Op dit moment zijn prijsdalingen waar te nemen in de voedingsmiddelenindustrie, de kleding en stoffering. Het is daarom ook op dit moment van belang om als bedrijf voorbereid te zijn op een periode met prijsdalingen.

Een aantal aandachtspunten is voor het  bedrijfsleven zeer belangrijk. Het komt er op neer dat in een periode van deflatie heel sterk op het kostenniveau en de productiviteit gelet moet worden en dat geprobeerd moet worden die activiteiten te selecteren die minder gevoelig zijn voor prijsconcurrentie. Daarnaast moet goed gekeken worden naar het feit dat reële waardes in een periode van deflatie vaak hoger zijn dan de nominale waardes. Daardoor is het hebben van voorraden, overcapaciteit, leningen etc., bij deflatie extra duur.

De in dit onderzoek besproken aandachtspunten kunnen ook nuttig zijn in een periode met een lage inflatie. Ook al dalen de prijzen dan niet, bepaalde mechanismen die werken bij een hoog inflatieniveau (en de voordelen die men daarmee kan realiseren) werken een stuk minder bij een lage inflatie. Denk hierbij aan de waarde van voorraden en de kosten van lenen (in reële termen).

 

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieen

21 maart 2005

In dit 'positionpaper' wordt ingegaan op hoe het effect van deflatie voor het MKB onderzocht kan worden. Aan de hand van de volgende vragen wordt dit vraagstuk nader bekeken: wat is deflatie, welke typen van deflatie worden in de literatuur onderscheiden, wat zijn daarvan de determinanten, en welke effecten heeft deflatie (in zijn diverse verschijningsvormen) voor het bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. R.G.M. Kemp

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer