Ondernemen in de zorg volop in ontwikkeling

09 maart 2005

Ondernemen in de zorg is gestart en in beweging. Een inventariserende studie van EIM laat veel voorbeelden zien van allerlei verschillende initiatieven die momenteel ondernomen worden. Uit de studie blijkt ook dat in de sectoren thuiszorg, verpleeghuizen en fysiotherapie ondernemend gedrag weliswaar nog beperkt en verschillend ingevuld wordt maar langzamerhand zijn weg vindt.

Zorgaanbieders zijn meer managers dan marktzoekers en innovatoren

EIM onderscheidt in de studie vier ondernemersrollen. De meeste invulling wordt in de zorg gegeven aan de managersrol, de minste aan die van risiconemer. Daartussen bevinden zich de marktzoekers- en innovatierol. Met name die twee laatste rollen zouden door de zorgaanbieders momenteel al beter ingevuld kunnen worden, zeker gezien de groeiende en veranderende marktvraag. De managerrol wordt momenteel al behoorlijk goed ter hand genomen. Ook wordt flink ingezet op efficiencyverhoging door middel van procesvernieuwingen. Echter, omdat veel zorgaanbieders nog geen winst mogen behalen en zelf nog niet mogen bepalen waarin ze investeren, kan de riciconemersrol nog niet geheel ingevuld worden en ontbreekt de financiƫle prikkel om invulling te geven aan aspecten zoals marktonderzoek, marketing en innovatie. Daarbij lijken de marktzoekersrol en innovatierol pas voldoende opgepakt te (gaan) worden als daadwerkelijk sprake is van concurrentie en dynamiek op de markt waarin de zorgaanbieders actief zijn. Hiervan is momenteel in veel zorgbranches nog nauwelijks sprake. Dat neemt echter niet weg dat de zorgaanbieders meer dan nu het geval is in zouden kunnen spelen op de roep van de vraagkant om meer invulling aan de innovatierol en marktzoekersrol te geven.

Ondernemen in de sectoren thuiszorg, verpleeghuizen en fysiotherapie

In de thuiszorg wordt de managerrol goed opgepakt, de innovatorrol- en marktzoekersrol worden langzamerhand ingekleurd en er is een start gemaakt met de rol van risiconemer. De verwachting is dat de ontwikkelingen in en om de branche geleidelijk zullen leiden tot meer invulling van de ondernemersrollen.
De ondernemersrollen worden in verpleeghuizen nog beperkt ingevuld. De vertrouwde business wordt serieus verricht, de klant wordt centraal gezet, er is veel samenwerking in de zorgketen, maar de markt wordt nauwelijks gezocht en vernieuwingen komen schoorvoetend van de grond. De markt biedt ruimte voor meer invulling van de ondernemersrollen.
De fysiotherapeuten geven nog weinig invullling aan de marktzoekers- en innovatierol. Door de ontwikkelingen in het afgelopen jaar lijkt er een tweedeling in de branche te ontstaan. Een deel dat doelbewust op zoek gaat naar de invulling van de innovator- en marktzoekerrol (door specialisatie en cluster-vorming) en een ander deel dat weinig invulling geeft aan deze ondernemersrollen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de zorg

09 maart 2005

In het onderzoek is nagegaan hoe de vier rollen van ondernemers en de bijbehorende aspecten van ondernemen momenteel in de zorgsector worden ingevuld, en wat nog meer ondernomen zou kunnen worden. Daarbij is de zorgsector op globaal niveau bekeken en zijn drie zorgbranches nader onder de loep genomen, te weten de thuiszorg, de verpleeghuizen en de fysiotherapeuten.

 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, drs. A. Bruins, drs. P.Th. van der Zeijden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer