Ruim een derde van zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

03 april 2014

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat 36% van de zelfstandigen zonder personeel in het bezit is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). De belangrijkste reden om af te zien van een aov is dat de premies te hoog zijn. Ten opzichte van begin 2013 is de huidige verzekeringsgraad vrijwel gelijk gebleven. Zelfstandigen in de maaksectoren (landbouw, industrie en bouw) hebben relatief vaker een aov. 

Geslacht, leeftijd, werkuren en inkomen van invloed op afsluiten aov
Geslacht, leeftijd, werkuren en inkomen zijn factoren die van invloed zijn op de kans op een aov. Mannen zijn vaker geneigd een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten dan vrouwen. De verzekeringsgraad is het hoogst bij leeftijd van 35 jaar; ondernemers die jonger en ouder zijn dan die leeftijd zijn minder vaak verzekerd. Bij een 53-urige werkweek is de verzekeringsgraad het hoogst; bij korter of langer werken ligt de verzekeringsgraad lager. Ten slotte geldt dat hoe hoger het netto inkomen, hoe vaker men een aov heeft afgesloten.

Aov vooral wegens verantwoordelijkheid gezinsinkomen
De belangrijkste reden om een aov af te sluiten is de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen. Een andere veel genoemde reden is dat men het risico niet zelf denkt te kunnen dragen. De belangrijkste reden om af te zien van een aov is dat de premies te hoog zijn, voor 60% van de zelfstandigen zonder aov vormen de kosten de belangrijkste reden om geen aov af te sluiten. Van de zelfstandigen met een aov heeft 85% die bij een commerciële verzekeraar afgesloten. De meerderheid (80%) heeft een verzekering die breder dekt dan alleen de vaste lasten, zoals huur.

Weinig bekendheid met vrijwillige verzekering UWV
Het UWV biedt startende zelfstandigen die uit loondienst komen de mogelijkheid zich bij hen te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit nadere analyse blijkt dat slechts 17% van deze groep startende ondernemers van deze mogelijkheid op de hoogte is. Bij de groep zelfstandigen die vanuit een uitkeringspositie gestart zijn ligt het percentage iets hoger, namelijk 25%. De meerderheid van de zelfstandigen ziet de aov toch vooral als private aangelegenheid. Hoger opgeleide zelfstandigen zijn daarbij vaker voorstander van eigen verantwoordelijkheid dan lager en middelbaar opgeleide zelfstandigen.

Zelfstandigen zien een lichte daling van de omzet in 2013
Er zijn meer zelfstandigen die in 2013 een omzetdaling constateren dan een omzetstijging. Ten opzichte van een jaar eerder is het aandeel zelfstandigen in de lagere omzetcategorieën (geschatte omzet tot 25.000 euro) licht toegenomen; het aandeel zelfstandigen met een inkomen tussen de 25.000 en 100.000 euro is daarentegen gedaald. Dat komt vooral omdat er meer zzp’ers te kampen hadden met een omzetdaling dan met een omzetstijging. Bij ozp’ers waren er juist meer omzetstijgingen dan -dalingen zichtbaar.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp'ers, Resultaten zzp-panel meting II 2013

03 april 2014

In het onderzoeksrapport “Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp’ers” worden de uitkomsten van de tweede meting van 2013 van het zzp-panel beschreven. Het veldwerk is uitgevoerd tussen eind december en eind januari 2014. In deze meting zijn relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van zzp-ondernemingen in kaart gebracht. Daarnaast is specifieke aandacht besteed aan (de behoefte aan) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp’ers.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. N.E. de Vries

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer