Studentbedrijven hebben baat bij stimulerende begeleiding

11 februari 2014

Studenten die een bedrijf zijn begonnen zeggen dat ze baat hebben bij stimulerende begeleiding vanuit de opleiding en vanuit het bedrijfsleven. Ze noemen het zelfs cruciaal om het ondernemerschapsonderwijs te verbeteren en eigen bedrijven te kunnen starten. Uit het gezamenlijke onderzoek van Panteia en ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) blijkt verder dat een evenwichtige opbouw van het netwerk van de startende bedrijven belangrijk is. De studenten starten meestal met een bescheiden netwerk.

Betrokkenheid van onderwijsinstelling en bedrijven is belangrijk
Uit de uitkomsten van een online enquête onder (ex)studenten ondernemerschap van ACE en andere betrokken instellingen blijkt dat volgens vrijwel alle respondenten een betere ondersteuning en begeleiding vanuit de instelling belangrijk of zelfs cruciaal is om het ondernemerschapsonderwijs verder te verbeteren. De betrokkenheid van externe bedrijven en (oud)ondernemers is belangrijk voor het verder brengen van de bedrijven. Deze partijen worden door veel studenten gebruikt en hun inzet wordt goed gewaardeerd. Zij hebben naast hun kennis en ervaring veel te bieden aan studentbedrijven, zoals de genoemde succesfactoren ‘toegang tot een netwerk’, ‘financiële middelen’ en vaak ook productconcepten en productontwikkelingscapaciteit.

Divers netwerk nodig voor toegang tot relevante marktpartijen
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. Newbert et al. (Exploring the evolution of supporter networks in the creation of new organizations, Journal of Business Venturing (2012)) blijkt dat een evenwichtige opbouw van het netwerk van de startende bedrijven belangrijk is. De studenten starten meestal met een bescheiden netwerk. Tijdens de begeleiding vanuit de diverse instellingen is het belangrijk om de studenten te wijzen op het belang van een divers netwerk en waar mogelijk de studenten toegang te geven tot relevante marktpartijen. Het is duidelijk dat de studenten met echte ondernemende aspiraties in de knel komen met het tegelijkertijd uitbouwen van hun bedrijf en het afronden van hun studie. Dit pleit voor een regeling voor deze kleine groep.

Voor nadere vragen en meer informatie: Martin Haring – HVA (m.haring@hva.nl) en Arnoud Muizer – Panteia (a.muizer@panteia.nl)

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Nulmeting studentbedrijven

11 februari 2014

Vanaf 2008 is ACE bewust bezig met het stimuleren van ondernemerschapsonderwijs op de betrokken instellingen: Universiteit van Amsterdam (UVA), Vrije Universiteit (VU), Hogeschool van Amsterdam (HVA) en sinds kort de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Op deze instellingen worden allerlei activiteiten geïnitieerd die ertoe leiden dat ondernemerschap onder studenten en docenten/medewerkers wordt gestimuleerd. Vanuit deze activiteiten ontstaan ook concrete bedrijven die een bijdrage leveren aan de innovatiekracht van Nederland. ACE is ontstaan met cofinanciering vanuit de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De dataverzameling voor de nulmeting studentbedrijven heeft plaatsgevonden via een webenquête en via interviews onder studentbedrijven, gestart vanuit de minors en de Summerschool van ACE.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer, M.J. Haring MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer