Topsectorenbeleid zet aan tot meer samenwerking

06 februari 2014

De bekendheid van het topsectorenbeleid onder de bedrijven in de topsectoren is toegenomen van 21 naar 26%. En bij diegenen die hiermee bekend zijn, heeft de topsectorenaanpak bij een op de tien bedrijven geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit en meer blijkt uit metingen van Panteia in 2012 en 2013 onder bedrijven in het Nederlandse Topsectorenpanel.

Toename van samenwerking
Een behoorlijk groter deel van de bedrijven in de topsectoren is bij de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten of de verbetering van het productieproces gaan samenwerken: dit is toegenomen van 34% in 2012 tot 48% in 2013. Met name de samenwerking met klanten, kennisinstellingen en collega-bedrijven is toegenomen. In de locatie van de belangrijkste samenwerkingspartners bij vernieuwingsactiviteiten heeft een verschuiving plaatsgevonden van het nationale niveau en het buitenland naar het regionale niveau. Bevonden voor de meeste bedrijven de belangrijkste samenwerkingspartners zich in 2012 nog op het nationale niveau, in 2013 is dat het regionale niveau geworden.

Kleinbedrijf boekt meeste vooruitgang binnen topsectoren
In vergelijking met het groot- en het middenbedrijf is in het kleinbedrijf de meeste vooruitgang geboekt: in het kleinbedrijf wordt vaker tijd in vernieuwingsactiviteiten geïnvesteerd (dit neemt af in het midden- en grootbedrijf), neemt de introductie van nieuwe producten/diensten toe (in het middenbedrijf niet), is er sprake van een nipte toename van vernieuwingen in het productieproces (dit neemt af in het midden- en grootbedrijf), en groeit het percentage bedrijven dat de organisatie van de bedrijfsprocessen heeft aangepast (daalt in het midden- en grootbedrijf). Op alle indicatoren van innovatie laat het MKB in de topsectoren betere scores zien dan het totale MKB.

Meer vernieuwingen leidt niet tot meer groei in omzet
Het aandeel van de topsectorbedrijven dat in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt heeft geïntroduceerd is van 43% naar 47% toegenomen. Vernieuwing van het productieproces vindt ook iets vaker plaats (toename van 35 naar 37%), evenals aanpassing in de organisatie van de bedrijfsprocessen (toename van 37% naar 40%). In 2013 wordt er met nieuw geïntroduceerde producten/diensten echter wel een kleiner deel van de omzet gegenereerd dan in 2012. Van de bedrijven die in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten hebben geïntroduceerd of het productieproces hebben vernieuwd, loopt 42% daarbij in 2013 tegen knelpunten aan. Men loopt vooral tegen technische knelpunten aan, in mindere mate gevolgd door knelpunten op het gebied van financiering en wet- en regelgeving.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Topsectoren in beeld: ontwikkeling van de innovativiteit

06 februari 2014

In zowel het voorjaar 2013 als het najaar 2012 heeft een meting onder bedrijven in het Nederlandse Topsectorenpanel plaatsgevonden waarin diverse indicatoren van innovativiteit zijn meegenomen. Voor het grootste deel betreft het in beide metingen dezelfde indicatoren waardoor de onderzoekers van Panteia in staat zijn de eerste ontwikkelingen in de innovativiteit van de topsectoren in beeld te brengen. Het betreft indicatoren die zicht geven op de innovatie-inputs, het innovatieproces en de innovatie-outputs. Daarnaast zijn in 2013 enkele aanvullende indicatoren van het innovatieproces in kaart gebracht: nieuwe samenwerking door de topsectorenaanpak, ervaren knelpunten bij vernieuwing, voortdurend vernieuwen als onderdeel van de bedrijfsstrategie, en het op schrift stellen van de ontwikkelingsplannen.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, S.T. Doove MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer