MKB-ondernemers vooral bezig met overleven

04 februari 2014

Uit onderzoek van Panteia komt naar voren dat het voortbestaan van de eigen onderneming de belangrijkste doelstelling is voor de meeste MKB-ondernemers. Het belang continuïteit is sinds het begin van de huidige financieel-economische crisis in 2008 duidelijk toegenomen. Anders gezegd: MKB-bedrijven zijn meer bezig met overleven, break-even draaien of het verlies beperken (continuïteit en zelfstandigheid) dan met 'het maken van winst’ of ‘het realiseren van groei’.

Continuïteit van het bedrijf is belangrijkste doelstelling
In 2013 is ‘de continuïteit van het bedrijf’ de belangrijkste doelstelling van de MKB-ondernemer. Analyses tonen aan dat het beeld gedurende de laatste tien jaar hetzelfde is gebleven. Dat wil zeggen dat over de jaren heen ‘de continuïteit van het bedrijf’ voor MKB-ondernemers als eerste genoemd wordt en verreweg de belangrijkste doelstelling is. Ook de twee doelstellingen die daarna als belangrijkste zijn genoemd, zijn dezelfde: ‘zelfstandigheid’ en ‘het maken van winst’. Wel wisselen zij in de rangorde soms van positie, met name in de jaren 2004–2008.

Belang van continuïteit sterk toegenomen in consumentgerichte sectoren
Binnen elke sector is ‘de continuïteit van het bedrijf’ de belangrijkste doelstelling van de MKB-ondernemer. Het aandeel van ‘de continuïteit van het bedrijf’ is sinds 2008 sterk toegenomen in de sectoren die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen: de detailhandel, autosector en de horeca. Het aandeel van ‘de continuïteit van het bedrijf’ in de sectoren die gericht zijn op het buitenland (en het meest optimistisch zijn), is naar verhouding gedaald dan wel gestabiliseerd. Het gaat dan vooral om ondernemers in de industrie en ondernemers in de communicatiesector.
 


Voor inlichtingen: Sjaak Vendrig: 079 322 22 87

Wat drijft MKB-ondernemers

04 februari 2014

MKB-ondernemers hebben verschillende motieven om te kiezen voor het ondernemerschap, variërend van de wens om eigen baas te zijn tot het benutten van een gat in de markt. Eenmaal ondernemer zijnde, zijn er andere doelstellingen die prioriteren, bijvoorbeeld winst maken of het realiseren van groei. Met behulp van de data van het MKB Beleidspanel over de laatste tien jaar is in deze minirapportage onderzocht wat MKB-ondernemers drijft. Daarbij is nagegaan of de rangorde van die doelstellingen in die jaren is veranderd.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer