Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectorbedrijven

28 januari 2014

Grofweg twee op de drie bedrijven in de topsectoren investeerden de afgelopen drie jaar een deel van de omzet in technologische innovatie. De markt dwingt bedrijven om steeds sneller te innoveren om de strijd aan te gaan met de concurrentie. Bedrijven kunnen alleen maar sneller innoveren als de bedrijfsstructuur op orde is en medewerkers de ruimte hebben om innovaties uit te voeren. Sociale innovatie speelt hierin een belangrijke rol. Driekwart van het succes in innovatie wordt bepaald door sociale innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia en Rotterdam School of Management (RSM). Aan het onderzoek hebben ruim 1500 bedrijven uit topsectoren deelgenomen.

Sociale innovatie van groot belang voor verbetering bedrijfsprestaties
In de topsectoren wordt 77% van het innovatiesucces bepaald door sociale innovatie en 23% door technologische innovatie. De sociale innovatieve topsectorbedrijven hebben 36% meer radicale innovaties en 29% meer incrementele innovaties dan niet sociaal-innovatieve bedrijven in de topsectoren. Sociale innovatie bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en samenwerken met externe partijen (co-creatie).
Dynamisch managen en slimmer werken leveren de grootste bijdrage aan de bedrijfsprestaties van bedrijven in de topsectoren.

Chemie is meest innovatieve topsector
De topsectoren laten een grote variëteit aan vormen van innovatie zien, welke samenhangt met de heterogeniteit in de verschillende topsectoren. De Chemie heeft het hoogste aandeel koplopers en het hoogste aandeel ontwikkelaars. In de Chemie ontwikkelt 66% van de bedrijven zelf product- of procesinnovaties. Ruim een derde van deze bedrijven verricht daarbij ook systematisch R&D. Ook de sectoren Energie, Hightech systemen en materialen en Life sciences & health kennen een relatief groot aandeel koplopers. In de Agro & Food zijn relatief veel toepassers en volgers actief. Vaak gaat het in deze sector om adoptie van technologische innovatie. Verder blijkt dat grotere bedrijven relatief vaker een koploper zijn in innovatie. In het grootbedrijf is 50% van de ondervraagde bedrijven in de topsectoren aan te merken als koploper, terwijl dit in het kleinbedrijf 7% is. Daarbij komt dat in de regel exporterende bedrijven innovatiever zijn dan niet-exporteurs.

Meeste concurrentie topsectoren komt uit Nederland
Bedrijven in de topsectoren geven aan dan dat de voornaamste concurrentie zich in Nederland bevindt. Naarmate een bedrijf in de topsector meer met technologische innovatie bezig is, ervaart het vaker concurrentie vanuit het buitenland. Als de bedrijven die concurrentie ervaren hun bedrijfsprestaties afzetten tegen die van de concurrentie, dan geeft een kwart van de bedrijven aan dat zij een betere omzetgroei realiseren dan hun concurrentie. Ook voor wat betreft de winstgroei geeft een kwart van de bedrijven aan dat ze vinden beter te presteren dan de concurrentie. Een op de vijf bedrijven in de topsectoren ziet een betere groei van het marktaandeel dan de concurrentie. Ook denkt ruim een kwart van de topsectorbedrijven beter te zijn in het aantrekken van nieuwe klanten dan de concurrentie.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt - Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012

28 januari 2014

In 2012 heeft Panteia het Topsectorenpanel opgericht en verricht sindsdien verschillende economische studies naar de topsectoren. Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voert al enkele jaren de concurrentie- en innovatiemonitor uit. Ook verricht RSM verdiepend onderzoek naar de determinanten van innovatie en concurrentie. Voor de tweede meting van het Topsectorenpanel hebben RSM en Panteia de krachten gebundeld. Dit heeft geresulteerd in de ‘Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren’. Het betreft een eerste meting, de zogenaamde nulmeting, waardoor ontwikkelingen in de tijd nog niet in kaart kunnen worden gebracht. De meting vond plaats via internet en 1.527 bedrijven hebben aan de meting deelgenomen.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. M. Tempelaar, dr. Y.M. Prince, drs. ing. K. Heij, drs. P. Gibcus, drs. R.M. Braaksma, prof. dr. H. Volberda, prof. dr. J. Jansen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer