Positieve vooruitzichten voor het MKB in 2014

20 december 2013

De vooruitzichten voor het Nederlandse MKB zijn in 2014 met een verwachte afzetgroei van 1% duidelijk positiever na de stevige krimp van 2% in 2013. Zo blijkt uit onderzoek van Panteia. De belangrijkste redenen voor het aantrekken van de afzetgroei zijn het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. De exportgroei neemt toe als gevolg van het aantrekken van de Europese economie. De investeringsbereidheid van het Nederlandse MKB neemt toe door het verbeterende afzetperspectief. De omslag in de Nederlandse woningmarkt zal leiden tot een positieve impuls van de consumentenbestedingen.

Groei door exporterende sectoren
Het zijn de exportgeoriënteerde sectoren die herstel van afzet zullen realiseren. De sterkste groeiers in het MKB worden de metaalindustrie (+3,5%), de voedings- en genotmiddelenindustrie (+2%) en de groothandel (+2%). Hierbij kan de industrie profiteren van de aantrekkende investeringen en de groothandel van de aantrekkende handel. Ook de transportsector kan profiteren van de toename van de export. Voor de transportsector wordt een afzetgroei van 0,75% verwacht. Veel sectoren zullen in 2014 slechts heel bescheiden groeien. Zo kan de omzetontwikkeling in de bouw licht groeien (0,5%) dankzij de aantrekkende woningmarkt en een sijgende vraag naar onderhoud en renovatie. De zakelijke dienstverlening kan dankzij het aantrekken van de economie fractioneel groeien. Onder andere de uitzendbureaus zullen een omzetgroei kunnen laten zien door een aantrekkende vraag naar uitzendkrachten.

Meer consumentvertrouwen stimuleert afzet
Het vertrouwen van consumenten is toegenomen. De koopkracht zal in 2014 verbeteren onder invloed van een lage inflatie. Dit zal een positieve impuls geven aan de consumentenbestedingen. De verbetering van de woningmarkt zal leiden tot een groei van woning gerelateerde consumentenbestedingen. In de horeca kunnen de restaurants zich verheugen op een groei van het aantal consumenten. Ook de detailhandel kan al de eerste lichtpunten zien. Zo zullen de supermarkten hun afzet zien toenemen en zullen de internetverkopen in 2014 met 8% krachtig verder stijgen. Dit gaat echter wel ten koste van besteding in winkels. De winkelverkoop (non-food) zal daarom met 2% verder krimpen.

Verbeterd afzetperspectief leidt tot toename MKB-investeringen
Mede door uitstel van investeringen en een terughoudend financieringsbeleid van banken, is het investeringsniveau van het MKB in 2013 op een laag niveau aangeland. Het sterk verbeterd afzetperspectief vormt een belangrijke basis voor een toename van de MKB-investeringen in 2014. De verbeterde afzetmogelijkheden zullen op korte termijn nog niet leiden tot groei in de werkgelegenheid in het MKB. Wel zal het herstel van de groei de vraag naar diensten van zelfstandigen sterk doen toenemen. Verwacht wordt een toename van het aantal zelfstandigen met ruim 18 duizend.
 


Voor inlichtingen: Klaas Bangma 079 322 22 66

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2013 en 2014

20 december 2013

In deze minirapportage wordt een economisch beeld gegeven van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) in de marktsector voor de jaren 2013 en 2014. Het MKB in Delfstoffen, Verhuur- en Exploitatie Onroerend Goed, en in de Zorgsector zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer