MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers zijn innovatiever

19 december 2013

De innovativiteit onder MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers is hoger dan onder MKB-bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben. Daarbij speelt een belangrijke rol dat MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers doorgaans groter zijn en actief in de industrie. Grotere MKB-bedrijven ervaren meer invloed van buitenlandse werknemers op vernieuwingen en nemen vaker bewust buitenlandse werknemers aan om vernieuwingen te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia

Positief effect op vernieuwingen in proces en product
De innovativiteit onder bedrijven met buitenlandse werknemers is hoger dan onder bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben. Zij hebben in de eerste plaats vaker in de afgelopen drie jaar verbeteringen of vernieuwingen in de productie- of leveringsmethoden doorgevoerd. Het komt minder vaak voor dat bedrijven nieuwe producten of diensten op de markt hebben gebracht, maar bedrijven met buitenlandse werknemers deden dat wel vaker dan bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben. De innovativiteit van bedrijven met buitenlandse werknemers is ook van wijder strekkende betekenis, want zij hebben vaker dan bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben producten op de markt gebracht die nieuw zijn voor de bedrijfstak.

Een op de acht MKB-bedrijven heeft buitenlandse werknemers
Uit het onderzoek blijkt dat een op de acht MKB-bedrijven met personeel (13%) werknemers in dienst heeft die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Bij de helft van die bedrijven (51%) zijn deze werknemers afkomstig uit één (buiten)land, bij 18% uit twee verschillende landen, bij 12% uit drie landen, en bij 9% uit vier of vijf landen. Bij de overige 10% van de bedrijven is het personeelsbestand nog ‘multinationaler’. Het in dienst hebben van buitenlandse werknemers draagt in de perceptie van deze bedrijven duidelijk bij aan de kans dat zij producten of diensten op eigen kracht ontwikkelen of zelf aan R&D doen. Volgens de onderzoekers is de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief meer bepalend voor de innovativiteit van het bedrijf. Want hoewel het in dienst nemen van buitenlandse werknemers een positieve impact heeft op het bedrijf, is het gevonden effect niet statistisch significant.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB

19 december 2013

In deze rapportage vergelijken we de bedrijven met en zonder buitenlandse werknemers op hun innovativiteit en hun vernieuwingsinspanningen. Ook wordt gekeken naar de perceptie van MKB-bedrijven naar de invloed van buitenlandse werknemers op vernieuwing in het bedrijf. Om empirisch inzicht te krijgen in de bijdrage van buitenlandse werknemers aan de innovativiteit en vernieuwings-inspanningen van het Nederlandse MKB zijn in de meting 2013 van de ‘Monitor Determinanten van bedrijfsprestaties MKB’ enkele vragen over dit onderwerp opgenomen. Deze monitor is een telefonische enquête, die Panteia sinds 2006 jaarlijks uitvoert, bij een steekproef van 3.500 MKB-bedrijven (tot 250 werkzame personen).
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. P. Gibcus, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer