Netwerken cruciaal voor innovatie in het MKB

24 februari 2005

Het gebruik van netwerken ofwel het samenwerken met andere partijen is in het innovatieproces van MKB-bedrijven zeer belangrijk. Netwerken spelen een rol bij vrijwel alle innovaties in het MKB. Bij slechts 9% van de innovaties wordt geen enkele andere partij ingeschakeld. Het lijkt voor een MKB-bedrijf onmogelijk om zónder netwerk te innoveren. Dit blijkt uit het EIM-rapport 'De bron van vernieuwing'.

Verschillende partijen spelen verschillende rollen

Leveranciers en klanten zijn de belangrijkste partijen die bijdragen aan innovaties in MKB-bedrijven. Bij 35 tot 50 procent van de innovaties worden zij op een of andere manier betrokken. Het palet aan partijen dat kan meedoen aan innovatie is zeer breed: ook vrienden, familieleden en bekenden, collegabedrijven, financiële en niet-financiële adviseurs, intermediairs, kennis- en onderwijsinstellingen en overheidspartijen (gemeenten, grondbedrijven, etc.) kunnen een rol spelen in de totstandkoming van innovaties.

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat bijdragen van andere partijen aan innovatie om méér draaien dan alleen kennis of financiële middelen, twee zaken die in het huidige innovatiebeleid relatief veel aandacht krijgen. Partijen in het netwerk kunnen ook initiator zijn, als klankbord fungeren of verschaffers van fysiek kapitaal zijn (machines e.d.). Er is niet één rol die er duidelijk bovenuitsteekt. Ook blijkt dat tussen de sectoren en grootteklassen van het MKB de verschillen in het netwerkgebruik beperkt zijn. Vanuit dit oogpunt lijkt er geen reden te zijn om beleidsmaatregelen te richten op het stimuleren van netwerken in specifieke sectoren of grootteklassen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De bron van vernieuwing

17 februari 2005

Het gebruik van netwerken is voor innoverende MKB-bedrijven zeer belangrijk. Van alle innovaties wordt in het MKB bij 91% ten minste één andere partij betrokken. Dat blijkt uit een studie van EIM naar het netwerkgebruik bij innovatie in het MKB, op basis van een literatuuronderzoek en een telefonische enquête onder ruim 1000 ondernemers in het MKB. Leveranciers zijn voor MKB-bedrijven de belangrijkste bron van innovatie. Ook klanten spelen een voorname rol, meestal door behoeften of wensen te uiten die MKB-bedrijven ertoe aanzetten om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer