Meer oudere ondernemers

17 december 2013

Onderzoek van Panteia laat zien dat in de periode 2007-2012 het aandeel “grijze ondernemers” is gegroeid. Onder grijze ondernemer wordt verstaan nieuwe en gevestigde ondernemers – daarbij ook personen die concrete stappen ondernemen om de onderneming op te richten - in de leeftijdscategorie van 55-64 jaar. Het aandeel grijze ondernemers is toegenomen van 8% in 2007 naar 15% in 2012. Vergeleken met de jongere leeftijdsklassen is dit aandeel nog steeds relatief laag. Toch is het opvallend dat gedurende de economische crisis ook het aandeel nieuwe grijze ondernemers is gegroeid.

Sterke groei in ondernemendheid
Deze nieuwe studie van Panteia richt zich op grijs ondernemerschap in de brede zin. Dat zijn zowel de nieuwe (en startende) als de gevestigde ondernemers, maar ook de personen die concrete stappen ondernemen om de onderneming op te richten. Uit de resultaten blijkt dat 15% van de personen tussen de 55 en 64 jaar actief is als ondernemer of  hele concrete plannen heeft om deze op korte termijn op te richten. De ‘ondernemendheidsquote’ voor de groep 55-64 jaar (15%) is opgebouwd uit startende en jonge ondernemers (5%) en de gevestigde ondernemers (10%). Voor alle leeftijdsklassen is de ‘ondernemendheid’ toegenomen in de periode 2007-2012. Vooral voor de leeftijdsgroep 45-54 jaar was de toename sterk, deze quote is in deze periode zelfs meer dan verdubbeld. Ook voor de grijze ondernemers, 55-64 jaar, was de stijging relatief sterk te noemen. Het is toegenomen van 8% in 2007 naar 15% in 2012.

Binnen Europa heeft Nederland groot aandeel ‘grijze ondernemers’
Naast de vergelijkingen tussen leeftijdsklassen en over de tijd is ook gekeken waar Nederland staat op het gebied van grijs ondernemendheid  ten opzichte van andere landen. Binnen Europa behoort Nederland met een grijs ondernemendheidsquote van 15% tot de landen met de hoogste mate van ondernemendheid. Alleen Ierland (19%) en het Verenigd Koninkrijk (19%) hebben een hogere ondernemendheidsquote. In Denemarken, Frankrijk en Italië is de ondernemendheid binnen de groep 55 tot en met 64 jaar het laagst. Wanneer ook de Verenigde Staten en China worden meegenomen dan behoort Nederland tot het gemiddelde qua grijs ondernemendheid. 
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

De grijze ondernemer

17 december 2013

In deze rapportage wordt de Nederlandse grijze ondernemer vergeleken met de  jongere ondernemers. In hoeverre verschilt bijvoorbeeld de ondernemendheid tussen de leeftijdsklassen en hoe ontwikkelt deze ondernemendheid zich over de tijd?
Naast de vergelijkingen tussen leeftijdsklassen is het ook interessant om te zien waar Nederland staat op het gebied van grijs ondernemerschap ten opzichte van andere landen. De grijze Nederlandse ondernemers is door ons in een internationaal perspectief geplaatst door Nederland te vergelijken met 10 andere landen: België, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.G.L. Timmermans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer