Aanhoudende crisis maakt positie zzp’er kwetsbaar

10 december 2013

Zzp’ers merken dat de economische crisis nog niet voorbij is. Voor de meeste ondernemers zat er in 2012 geen verbetering in en ook dit jaar moet men zich ook weer flink inzetten. Vergeleken met vorig jaar is het aandeel declarabele uren iets gedaald. Als het inkomen uit de onderneming geheel zou wegvallen, houdt de helft van de  huishoudens van zzp’ers nog voldoende inkomsten over om in het levensonderhoud te voorzien. Dit blijkt uit een meting van Panteia onder 3000 deelnemers in het zzp-panel.

De meeste zzp’ers leven alleen van het bedrijf
Bijna driekwart van de ondernemers heeft geen andere inkomstenbron naast het inkomen uit de onderneming. Gemiddeld maakt het inkomen uit de onderneming 86% uit van het persoonlijk inkomen van de ondernemer en 61% van het gezinsinkomen. Als het inkomen uit de onderneming geheel zou wegvallen, heeft een op de twee huishoudens van de ondernemers niet voldoende inkomsten over om in het levensonderhoud te voorzien, omdat eventuele andere inkomsten daarvoor ontoereikend zijn. Toch zou slechts een op de acht ondernemers liever in loondienst zijn.

De omzet en het inkomen groeien nog steeds niet
De omzet blijft voor het tweede jaar op een rij onveranderd. Ruim de helft van de zzp’ers  realiseerde in 2012 een omzet tot 50.000 euro en een op de drie realiseerde een omzet tot 25.000 euro. Ook is het inkomen dat de ondernemers met het bedrijf verdienen onveranderd. Een op de vier ondernemers verdient met het bedrijf een gemiddeld netto maandinkomen van minder dan 1.250 euro. Een op de vijf verdient met het bedrijf meer dan 3.000 euro per maand.

Scholing vooral gericht op bredere inzetbaarheid
In dit onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de mate waarin de ondernemers investeren in scholing. Ondernemers die in 2012 aan een of meer opleidingen, cursussen of trainingen hebben deelgenomen, besteedden daar in dat jaar gemiddeld ongeveer 2.400 euro aan. De meeste ondernemers vinden dat men in het algemeen voldoende tijd aan opleiding of bijscholing besteedt. Ondernemers die meer tijd aan opleiding of bijscholing zouden willen besteden, willen dat meestal doen met het oog op het verbreden van de competenties om breder inzetbaar te zijn. Het up-to-date houden van de beroepscompetenties komt op de tweede plaats. De laatste keer dat de ondernemers hebben deelgenomen aan een opleiding, cursus of training is gemiddeld iets meer dan 6 jaar geleden.
 


Voor inlichtingen: Nardo de Vries 079 322 22 09

Opleiding en scholing van zzp'ers - Resultaten zzp-panel meting I van 2013

10 december 2013

Met behulp van het zzp-panel wordt de belangrijke groep van zelfstandigen zonder personeel onder de ondernemers in Nederland al sinds eind 2009 in kaart gebracht. Jaarlijks worden twee metingen gehouden. In dit rapport worden de uitkomsten van de eerste meting van 2013 van het zzp-panel beschreven. Deze meting is via een telefonische enquête onder 3.000 panelleden uitgevoerd. Behalve zzp’ers in de strikte zin (ondernemers die voornamelijk arbeid of diensten aanbieden en helemaal alleen in het bedrijf werken) maakt ook een groep overige ondernemers zonder personeel deel uit van het panel. Deze laatste ondernemers verkopen voornamelijk producten en soms is er sprake van een medeondernemer in de onderneming. Voor beide groepen ondernemers geldt dat zij geen personeel hebben.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. N.E. de Vries

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer