Aantal ondernemers in Nederland in vier jaar tijd verdubbeld

27 november 2013

In 2012 is het aantal ondernemers in Nederland flink gestegen; het aantal heeft zich in vier jaar tijd verdubbeld. Alleen Singapore en de Verenigde Staten hebben binnen de groep van hoogontwikkelde landen hogere ondernemerschapcijfers dan Nederland. Deze toename is ook waar te nemen in ondernemerschapintenties, ook bij jongeren. Meer dan een tiende van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft intenties om binnen drie jaar een bedrijf op te zetten. Dit en meer blijkt uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat door Panteia/EIM is gepubliceerd.

Noodzaak?
Onder ondernemers worden in dit onderzoek Nederlanders verstaan tussen de 18 en 64 jaar, die stappen aan het nemen zijn een bedrijf op te zetten of eigenaar en manager zijn van een bedrijf dat minder dan 3,5 jaar bestaat. Interessant genoeg is het aantal Nederlanders dat uit noodzaak een bedrijf heeft opgezet of nog wil opzetten – bijvoorbeeld door het kwijtraken van een baan – nauwelijks toegenomen, onder jongeren (jonger dan 35 jaar) zelfs het laagste van alle hoogontwikkelde landen. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse mannen een tweemaal zo hoge kans hebben om ondernemer te worden dan Nederlandse vrouwen. Vooral binnen de groep van 35- tot 44-jarigen blijkt de kans op ondernemerschap flink toegenomen te zijn. GEM biedt voor het eerst ook inzicht in het aantal ondernemers onder immigranten. In Nederland blijkt het percentage ondernemers onder niet-immigranten hoger te liggen dan onder immigranten, een patroon dat afwijkt van wat in andere hoogontwikkelde landen vooral wordt waargenomen.

Opstartklimaat
Hoewel het aantal ondernemers toeneemt zijn Nederlanders daarentegen pessimistischer geworden over het opstartklimaat. Het percentage Nederlanders dat goede opstartmogelijkheden ziet is bijna met een derde gedaald tot 34%. Experts die het Nederlandse opstartklimaat beschouwen zijn daarentegen erg positief. Voor het onderzoek zijn 36 experts gevraagd een oordeel te vellen over een variëteit aan factoren die het ondernemerschapklimaat positief of negatief beïnvloeden. Te denken valt aan de financiële omgeving, overheidsprogramma’s of  regelingen, de rol van het onderwijs, of de infrastructuur. Alhoewel Nederland op vrijwel alle gebieden hoger scoort dan soortgelijke landen, wordt vooral een lage score toegekend aan de financiering van MKB bedrijven. Op het gebied van toegangsbarrières van markten en de rol van ondernemerschap in het onderwijs zijn de experts erg positief.

Werktevredenheid
De Nederlandse GEM-data verschaffen in 2012 ook inzicht in werktevredenheid en werkomstandigheden, en met name in de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen rapporteren een hogere werktevredenheid dan werknemers. Ook zijn zelfstandigen meer tevreden over bepaalde werkomstandigheden, zoals de vrijheid in het uitvoeren van het werk, hoe betekenisvol het werk is, en de lage blootstelling aan stress. Werknemers met een lage werktevredenheid hebben hogere intenties om een eigen bedrijf op te starten dan werknemers met een hoge werktevredenheid.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Global Entrepreneurship Monitor The Netherlands 2012

27 november 2013

De Global Entrepreneurship Monitor is het grootste onderzoek naar ondernemerschap over 69 landen. Nederland participeert in dit onderzoek sinds 2001. Voor het Nederlandse deel wordt het onderzoek uitgevoerd door Panteia/EIM. Onder ondernemers worden verstaan Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar, die stappen aan het nemen zijn een bedrijf op te zetten of eigenaar en manager zijn van een bedrijf dat minder dan 3,5 jaar bestaat.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. B. Hoogendoorn, dr. P.W. van der Zwan, dr. S.J.A. Hessels, drs. N.E. de Vries

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer