Innovatie en internationalisering in het MKB

21 november 2013

Innovatie en internationalisering gaan vaak hand in hand. Ze versterken elkaar. Enerzijds krijgen bedrijven door innovaties toegang tot nieuwe (buitenlandse) markten. Anderzijds krijgen internationaal actieve bedrijven toegang tot nieuwe kennis en technologieën, wat een positieve impuls heeft op het innovatief vermogen. Panteia/EIM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar deze samenhang binnen het MKB.

Samenhang het grootst bij ‘grenzeloos innovatieven’
Binnen het MKB zijn bedrijven naar de mate waarin ze innovatief en internationaal actief zijn, in te delen in vier groepen. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich de bedrijven die op beide terreinen erg actief zijn, de ‘grenzeloos innovatieven’. Aan de andere kant bevinden zich de ‘thuisblijvers’. Zij doen niet aan innovatie noch aan export, import of buitenlandse samenwerking. Daartussen zitten de twee andere groepen. De ene groep onderscheidt zich duidelijk op internationaal gebied (de ‘internationale handelaren’), terwijl de andere groep zich meer focust op het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen (de ‘innovatieve netwerkers’). De ‘grenzeloos innovatieven’ zijn vaak terug te vinden in de sectoren chemische, rubber- en kunststofindustrie, de metaalindustrie en de groothandel. De ‘thuisblijvers’  zijn voor het merendeel vertegenwoordigd in de sectoren bouwnijverheid, horeca en overige dienstverlening.

Onderscheidende kenmerken typeren innovatieve en internationale MKB
Kenmerkend voor de innovatieve en internationaal actieve MKB-bedrijven in vergelijking met andere bedrijven, is dat ze relatief groot zijn (het middenbedrijf is sterk vertegenwoordigd), beter presteren op het gebied van werkgelegenheidsontwikkeling en zich onderscheiden door een innovatieve bedrijfsstrategie. De ondernemers zijn minder behoudend en richten zich vooral op vernieuwingen en het ontdekken en benutten van mogelijkheden in de markt.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Innovatie en internationalisering in het MKB

21 november 2013

Diverse studies tonen aan dat er een verband is tussen innovatie en internationalisering (veelal export). Ook in dit onderzoek van Panteia/EIM wordt aandacht besteed aan deze samenhang. Het onderzoek richt zich op de vraag in welke mate het voorkomt binnen het MKB. In welke sectoren is de samenhang het grootst? Wat zijn de kenmerken van deze bedrijven en de ondernemers binnen deze bedrijven en hoe verschilt dit van bedrijven die minder innovatief en internationaal actief zijn?
 

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer