Groot middenbedrijf is beter op innovatie toegerust

12 november 2013

Het aandeel innovatieve MKB-bedrijven is in 2013 sterk afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Voor volgend jaar zijn ondernemers van plan extra in innovatie te investeren. De daling dit jaar heeft vooral plaatsgevonden binnen het kleinbedrijf. In het grote middenbedrijf is slechts sprake van een beperkte daling. Deze bedrijven, met een omvang van 100 tot 250 werkzame personen, zijn beter op innovatie toegerust. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Panteia/EIM naar de mate van innovatie binnen het MKB.

Alle sectoren kampen met afname innovatie
In vrijwel alle sectoren is het aandeel innovatieve MKB-bedrijven afgenomen, het sterkst in de horeca, de autosector, de transportsector, de overige dienstverlening en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Een groot deel van de bedrijven in deze sectoren is vooral bezig met overleven en minder met innoveren. Dit verklaart ook deels waarom het aandeel innovatieve ondernemers in het kleinbedrijf (1 tot 10 werkzame personen) sterker daalt dan in het middenbedrijf (10 tot 100 werkzame personen). Het kleinbedrijf is namelijk relatief sterk vertegenwoordigd in deze sectoren.

Groot middenbedrijf aanmerkelijk innovatiever dan kleinbedrijf
Voor het eerst is dit jaar ook gekeken naar de innovativiteit in het groot middenbedrijf (100 tot 250 werkzame personen). Binnen het groot middenbedrijf wordt beduidend meer aan innovatie gedaan dan bij kleinere bedrijven. Dit komt omdat deze ondernemingen over het algemeen meer geld en mensen tot hun beschikking hebben. Daarnaast kan er aan verschillende projecten tegelijk worden gewerkt worden, waardoor er meer mogelijkheden voor risicospreiding zijn. Ook worden in innovatie projecten, veel vaker dan bij bedrijven van geringer omvang, speciale medewerkers ingezet.

Ondernemers willen volgend jaar extra investeren in innovatie
In tijden waarin de economische groei tegenvalt verwachten ondernemers duidelijk minder aan innovatie uit te geven dan in tijden van hoge economische groei. Afgaande op de voornemens van ondernemers, mogen we voor komend jaar vooral een sterke toename van de uitgaven aan innovatie verwachten in de chemische, rubber- en kunststofindustrie, de communicatiesector en de financiële dienstverlening. In met name de horeca en de overige dienstverlening zijn de vooruitzichten somber.
 


Voor inlichtingen: 079 322 20 00

Innovatie in het MKB, ontwikkelingen in de periode 2002-2013

12 november 2013

Panteia doet al meer dan tien jaar jaarlijks onderzoek naar de mate waarin ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) innoveren. De beschikbare gegevens bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling in de innovatieve activiteiten van ondernemers door de tijd te volgen. In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op realisatie van innovaties, innovatieve inspanningen en innovatieve voornemens van MKB-ondernemers in de periode 2002-2013. Daarnaast staan we kort stil bij sectorale verschillen en verschillen tussen kleine en middelgrote bedrijven voor wat betreft de mate van innovativiteit. Nieuw ten opzichte van eerdere rapportages is dat nu ook specifiek aandacht wordt besteed aan het ‘groot middenbedrijf’.

 

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer