Verlaging van administratieve lasten levert banen op

17 oktober 2013

Verlaging van de administratieve lasten draagt bij aan de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee aan de economische groei. Panteia heeft onderzocht wat de economische gevolgen zijn van een uniforme vermindering van de administratieve lasten van bedrijven in de marktsector met 10%, ofwel 1,3 miljard Euro in voor dit onderzoek gekozen richtjaar 2009. Verschillende varianten van vermindering van administratieve lasten zijn onderzocht. Al met al levert beleid gericht op vermindering van de administratieve lasten een bijdrage aan economische groei en banencreatie in de marktsector, ongeacht de vorm die dat beleid zou krijgen.

Beleid gericht op verlaging van de administratieve lasten is de moeite waard
Weliswaar is beleid gericht op vermindering van administratieve lasten niet eenvoudig te ontwikkelen, de overheid moet immers wel over voldoende informatie uit het bedrijfsleven blijven beschikken. Toch is het effect van de reductie de moeite waard om het beleid door te zetten. In 2009 bedroegen de administratieve lasten van bedrijven in de marktsector 4% van de door deze bedrijven gecreëerde toegevoegde waarde; in het MKB was dat percentage 8%. Verschillende varianten zijn onderzocht: vermindering van de vaste dan wel de variabele arbeidskosten en een variant waarbij de uitbesteding van activiteiten aan administratiekantoren kan verminderen door de lastenverlichting. In alle varianten is de vermindering van administratieve lasten gunstig voor het BBP van bedrijven in de marktsector. Daarbij zijn de effecten voor MKB en grootbedrijf ruwweg even groot. Opvallend is daarbij dat op macro-economisch niveau de effecten relatief groot zijn.

Kostenvermindering lever het meeste op
Het voornaamste kanaal waarlangs vermindering van de administratieve lasten werkt, is kostenvermindering voor bedrijven. Dit versterkt de concurrentiepositie met als gevolg verbetering van de arbeidsproductiviteit, waarbij de productiviteitswinst steeds het grootst is in het MKB. Dat laatste is vooral omdat de onderzochte lastenvermindering sterk neerslaat in het MKB. De toename van de productiviteit leidt op zichzelf tot lagere werkgelegenheid. Dit effect wordt echter meer dan volledig gecompenseerd door de toegenomen productie, zodat de werkgelegenheid per saldo toeneemt. De toename van de werkgelegenheid is overigens relatief gering in het MKB; in geval de vaste kosten worden verminderd, daalt de werkgelegenheid in het MKB zelfs, omdat een relatief groot deel van de werkgelegenheid in het MKB als vaste arbeid moet worden beschouwd.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 44

Economische effecten verlaging van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven

17 oktober 2013

De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn omvangrijk en wegen onevenredig zwaar op het MKB. Aan te nemen valt dat vermindering van administratieve lasten de concurrentiepositie van het bedrijfsleven vergroot en daarmee een bijdrage levert aan de economische ontwikkeling (en dan vooral voor het MKB). Het kabinet Rutte heeft een doelstelling om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Wat zijn dan de gevolgen voor MKB en grootbedrijf in termen van productie, werkgelegenheid en winstgevendheid? Door Panteia is nu onderzocht wat de economische gevolgen zijn van verlaging van administratieve lasten van bedrijven in de marktsector. De probleemstelling is als volgt: wat zijn de gevolgen van een uniforme vermindering van administratieve lasten van bedrijven in de marktsector ter grootte van 10%, ofwel in totaal 1,3 miljard Euro in 2009? De analyse wordt gedaan met Panteia‘s PRISMA-model.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Kwaak

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer