Hoe minder verstedelijking, hoe groter de gunfactor voor lokale ondernemers?

15 oktober 2013

Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. Panteia heeft onderzoek verricht naar de deelname van ondernemers aan aanbestedingsprocedures vanuit de gemeente of provincie waar de betreffende MKB-onderneming gevestigd is. Uit het onderzoek blijkt dat - volgens MKB-ondernemers - naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen geldt dit hetzelfde, maar in mindere mate.

Ons kent ons?
Naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt, denken MKB-ondernemers eerder dat zij een streepje voor hebben op opdrachten vanuit aanbestedingen van de eigen provincie en gemeenten. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat in de lagere stedelijke gebieden de lijnen tussen de MKB-ondernemer en de gemeente korter zijn en dat de lokale MKB-ondernemer meer bekend is bij de beoordelaars van aanbestedingen. Iets meer dan een kwart van de MKB-ondernemers (27%) denkt dat bij het toekennen van aanbestedingen vanuit de gemeente het lokale bedrijfsleven een streepje voor heeft op bedrijven uit andere gemeenten. 53% denkt dat dit niet het geval is en 21% weet dat niet. Bij provinciale aanbestedingen geldt dat 14% van de MKB’ers denkt dat lokale ondernemers bij het toekennen van aanbestedingen vanuit de provincie een streepje voor hebben, 53% denkt van niet en 33% weet dat niet.

Kleine opdrachten
De opdrachten die MKB-ondernemingen in de afgelopen drie jaar vanuit een aanbesteding vanuit de eigen gemeente of provincie hebben verkregen, vormen voor 35% van die ondernemingen minder dan een kwart van de omzet. Voor 27% gaat het om een fractie van de omzet. Het zijn vooral de MKB-ondernemingen binnen de sectoren ‘Verhuur en zakelijke dienstverlening’ en ‘Bouwnijverheid’ en de kleine MKB-ondernemingen (1-9 werkzame personen) die de afgelopen drie jaar wel eens hebben meegedaan met een aanbesteding vanuit de eigen gemeente of provincie. De redenen van MKB-ondernemingen om de afgelopen drie jaar af te zien van deelname aan een aanbesteding vanuit de eigen gemeente of provincie, zijn divers. Voor het grootste deel van de ondernemingen (44%) is de reden dat het de producten of diensten van een aanbesteding niet kan leveren.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 87

De overheid als klant van het MKB

15 oktober 2013

Het onderzoek maakt deel uit van de 2e meting van het MKB Beleidspanel 2013. Dit MKB Beleidspanel bestaat vanaf 1998 en meet drie keer per jaar de mening van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over actuele beleidsonderwerpen. Voor deze minirapportage zijn aan de deelnemers van het panel vragen gesteld over de klantenkring en dan in het bijzonder de overheid als klant. Naast deze beleidsgerelateerde gegevens, worden van de panelleden ook basiskenmerken verzameld. Dit biedt dan de mogelijkheid meningen van ondernemers te verbijzonderen naar bedrijfskenmerken.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.P. Vendrig, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer