Ondernemers tonen weinig vertrouwen in het economisch beleid

03 oktober 2013

Het vertrouwen van ondernemers in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid is verder gedaald. Sinds het uitbreken van de crisis vijf jaar geleden daalt het vertrouwen van ondernemers. De ondernemers zijn daarnaast ook iets pessimistischer over de ontwikkeling van het eigen bedrijf. Dit blijkt uit een meting afgelopen zomer onder 2.000 ondernemers door Panteia/EIM.

Een op de drie ondernemers heeft nog vertrouwen
De afname van het vertrouwen van de ondernemers in het MKB in de ontwikkeling van de Nederlandse economie gaat gepaard met een behoorlijke afname van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. De ondernemers hebben steeds minder vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Een op de drie ondernemers (34%) geeft aan vertrouwen of enigszins vertrouwen te hebben in het economische beleid. In het voorjaar was dit nog 42%.

Meer ondernemers pessimistisch over eigen bedrijf
De ondernemers in het MKB zijn in het algemeen negatiever over de ontwikkeling van het eigen bedrijf. Als ondernemers een rapportcijfer moeten geven voor de economische ontwikkeling van het eigen bedrijf, dan geeft 28% het eigen bedrijf ruim een onvoldoende. Dit is hoger dan de 24% in het voorjaar. Daar staat tegenover dat de groep ondernemers in het MKB dat zeer optimistisch is over het eigen bedrijf (rapportcijfer 8 of hoger) ook is toegenomen van 9% naar 13%. Dit kan er op duiden dat het voorzichtige economische herstel voor een aantal ondernemers al merkbaar is.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 66

Ondernemers tonen weinig vertrouwen in het economische beleid

03 oktober 2013

Deze rapportage geeft een beeld van de stemming onder de ondernemers in het MKB ten aanzien van de Nederlandse economie en de eigen bedrijfsprestaties. Deze stemming is te beschouwen als een goede eerste indruk over de verwachte economische ontwikkeling van de MKB-bedrijven in de nabije toekomst. De gegevens omtrent de stemming onder de ondernemers zijn ontleend aan het MKB-Beleidspanel. Dit is een enquête van Panteia/EIM onder 2.000 ondernemers in het MKB (bedrijven met minder dan 250 werkzame personen). De laatste enquête is gehouden in de zomerperiode. De resultaten worden vergeleken met een enquête die in het voorjaar van 2013 is gehouden. Voor de concrete prognoses van de economische ontwikkeling wordt verwezen naar de publicatie ‘Algemeen beeld van het MKB in de marktsector 2013-2014’. 

Meer informatie kunt u vinden onder Prognoses.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer