Buitenlandse investeringen van het MKB in kaart gebracht

19 september 2013

Steeds meer bedrijven zijn internationaal actief. Dit kan via export en import, maar ook door het hebben van buitenlandse vestigingen. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers als het gaat om directe investeringen in het buitenland. Over investeringen in het buitenland van Nederlandse MKB-bedrijven was tot nu toe weinig bekend. Onderzoeksbureau Panteia/EIM heeft dit nu in samenwerking met het CBS, over de periode 2004-2010 in kaart gebracht. Met gebruik van de microdataset buitenlandse investeringen van het CBS levert dit unieke gegevens op.

Flinke toename van investeringen in het buitenland
In 2010 hadden in totaal 12.000 MKB-bedrijven (in Nederlands eigendom) investeringen in het buitenland. Dat is 1% van het totale MKB. De buitenlandse investeringen van MKB-bedrijven vertegenwoordigen een waarde van € 13 miljard in 2010. Het aandeel van het MKB in de totale waarde van de buitenlandse investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in 2010 was bijna 2 procent. De waarde van de buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven nam tijdens de periode 2004-2010 toe met bijna 50 procent.

De industrie steekt het meeste geld in buitenlandse investeringen
De industrie is de belangrijkste sector als het gaat om de waarde van de investeringen in het buitenland door het MKB in 2010: bijna een derde van de waarde wordt gegenereerd door industriële bedrijven, gevolgd door de groothandel (23%) en de zakelijke dienstverlening (21%).

Zakelijke dienstverlening meest actief met buitenlandse investeringen
Van de MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland was in 2010 ongeveer een kwart afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, ruim 20% uit de groothandel en 15% uit de industrie. De helft van deze bedrijven zijn microbedrijven, dat wil zeggen heeft minder dan 10 werkzame personen in dienst. Dit komt omdat een groot deel van het MKB microbedrijven zijn. Bijna een op de vijf MKB-bedrijven met buitenlandse investeringen heeft 20 tot 50 personen in dienst.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Monitor buitenlandse investeringen MKB

19 september 2013

De ‘Monitor Buitenlandse Investeringen MKB’ bevat gegevens over de aantallen MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland en de waarde van deze investeringen. Deze gegevens worden uitgesplitst naar sector en grootteklasse. Dit onderzoek bevat geen gegevens over de uitsplitsing van de investeringen naar buitenlandse regio of land, omdat deze informatie op dit moment niet beschikbaar is. MKB-bedrijven in Nederland die in buitenlandse handen zijn, zijn buiten het onderzoek gehouden. Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de microdataset buitenlandse investeringen van het CBS.

Met deze monitor kunnen diverse beleidsrelevante vragen worden beantwoord. In het onderzoek is een eerste verkennende vergelijking gemaakt tussen bedrijven met buitenlandse investeringen en bedrijven zonder buitenlandse investeringen. MKB-bedrijven met buitenlandse investeringen zijn groter, zijn vaker exporteur en importeur, hebben een hogere exportintensiteit en een hogere arbeidsproductiviteit.

De voor dit onderzoek gebruikte data kunt u vinden in de dataset 'Monitor buitenlandse investeringen'.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. O. Lemmers, drs. A.P. Alberda, drs. B. van der Linden, drs. N. Tiggeloove, drs. R. Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer