Alternatieve financieringsvormen nog niet volwassen

12 september 2013

Nu veel ondernemingen in het MKB behoefte hebben aan krediet en banken ‘terugtrekkende bewegingen’ maken, vooral als het gaat om kleinere kredieten onder de € 250.000, ontstaat er ruimte voor andere vormen van financiering. Daarbij kan worden gedacht aan crowdfunding, kredietunies en online bemiddeling tussen investeerders en ondernemers met een businessplan. Panteia/EIM heeft vorig jaar hierover een rapportage het licht doen zien en publiceert nu een update van deze nieuwe financieringsvormen voor het MKB. Daaruit blijkt dat initiatieven langzaam van de grond komen en daardoor het feitelijke gebruik nog erg laag ligt. Van een volwassen alternatief voor bankfinanciering kan dan ook nog niet gesproken worden.

Trend naar aanbieden financieringsmix
Aanbieders van nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering bieden niet uitsluitend de eigen oplossing aan maar gaan op zoek naar een voor de klant aantrekkelijke financieringsmix. Dit kan ten opzichte van 2012 als een trend worden gezien. Een initiatief dat de nodige publiciteit heeft gekregen, is dat van de nieuwe zorgverzekeraar Anno12, die via crowdfunding een bedrag van € 6 ton binnenhaalde en ruim € 2,5 miljoen van investeerders. Door hun klanten de beste combinatie van financieringsmogelijkheden te bieden, kan gebruik worden gemaakt van de sterke kanten van de verschillende onderdelen van de mix en kunnen eventuele beperkingen worden gecompenseerd. Wie kans ziet met crowdfunding een substantieel bedrag binnen te halen, kwalificeert zich daarmee ook voor andere financiers zoals banken of investeringsfondsen: de crowd die er geld in steekt, schat de propositie dan in als een risico dat het waard is om genomen te worden.

Bekendheid met alternatieve financieringsvormen nog gering
Een meermalen genoemd knelpunt dat speelt bij verschillende financieringsmethoden als microkredieten, crowdfunding, factoring en niet-genoteerde effecten, is een geringe bekendheid ervan bij de doelgroep: MKB-ondernemers. Enerzijds heeft verwerven van bekendheid tijd nodig, zeker bij deze doelgroep. Financiering is voor hen geen continu proces, zoals bij grote bedrijven die er specialisten voor inzetten. Anderzijds spelen onvoldoende interesse voor financiering en onvoldoende kennis van zaken op dit gebied ook een rol. Uit Panteia-onderzoek blijkt dat ondernemers in kleinere bedrijven (minder dan 50 werkzame personen) hun eigen kennis op dit gebied als vrij matig beoordelen.
Verspreiding van kennis over de alternatieve mogelijkheden onder MKB-ondernemers is dus van belang om initiatieven een boost te geven.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook!

12 september 2013

Panteia heeft in 2012 een beknopte publicatie gewijd aan nieuwe financieringsvormen. Daarbij is aandacht besteed aan de opstartproblemen van uiteenlopende initiatieven die variëren van bank- en andere vergunningen tot drempels bij communicatie en marketing. Deze publicatie is een update van het rapport uit 2012. Binnen het kader van deze rapportage wordt ook aandacht besteed aan financiële instrumenten als factoring. Dit is strikt genomen geen financieringsvorm maar via factoring verbetert een bedrijf zijn liquiditeitspositie en daarmee de beschikbaarheid van werkkapitaal.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer