Startende bedrijven stimuleren werkgelegenheid

03 september 2013

Vanaf de eeuwwisseling neemt het aantal startende bedrijven - met uitzondering van de jaren 2009 en 2012 - jaar op jaar toe. Aan de andere kant: vanaf 2006 neemt het jaarlijkse aantal opheffingen van bedrijven ook toe en vanaf 2010 nog sterker dan in de jaren daarvoor. Driekwart van de groei van de werkgelegenheid komt voor rekening van de snelle groeiers. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven en hun betekenis voor de werkgelegenheid, van 1998 tot en met 2012.

Vanaf 2011 meer opheffingen van bedrijven dan oprichtingen
In de periode 1998-2012 is het aantal bedrijven per saldo elk jaar toegenomen. Startende bedrijven vormen het grootste deel van de nieuw opgerichte bedrijven.
Tot en met 2010 is elk jaar het verlies van werkgelegenheid als gevolg van opheffingen van bedrijven minder dan de toename van de werkgelegenheid als gevolg van oprichtingen van bedrijven.
In 2011 is er een kentering en is er sprake van een licht negatief saldo. Voor de werkgelegenheid betekent dit dat bij een derde van de bestaande bedrijven met ten minste tien werknemers in de periode 2007-2010 de werkgelegenheid is gegroeid.
In de periode 2007-2010 is de totale werkgelegenheid bij bestaande bedrijven per saldo toegenomen. Driekwart van de groei van de werkgelegenheid komt voor rekening van de snelle groeiers onder de bestaande bedrijven.
In 2012 gaat er aanzienlijk meer werkgelegenheid verloren als gevolg van opheffingen dan er bijkomt als gevolg van oprichtingen.


Voor inlichtingen: 079 322 22 66

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

03 september 2013

In de rapportage “Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid” wordt kort en overzichtelijk de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven en hun betekenis voor de werkgelegenheid, van 1998 tot en met 2012, in cijfers uitgedrukt.

U kunt de cijfers over bedrijvendynamiek en werkgelegenheid downloaden via:

http://data.ondernemerschap.nl/WebIntegraal/Userif.aspx?SelectDataset=16&SelectSubset=70&Country=NL

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma, drs. N.G.L. Timmermans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer