Bereikbaarheid wordt door het MKB als minder groot probleem ervaren

27 januari 2005

In vergelijking met een eerdere meting in 1999 ervaren veel MKB-bedrijven de beperkte bereikbaarheid steeds minder als een probleem. Zo zegt 41% van de MKB-ondernemers geen hinder te ondervinden van de verminderde bereikbaarheid, 37% een beetje hinder en ruim 20% veel hinder. Hier zijn meer redenen voor aan te voeren. In de eerste plaats doet zich een gewenningsproces voor waarbij files e.d. als een dagelijks terugkerend verschijnsel worden gezien. In de tweede plaats hebben veel MKB-ondernemers zelf maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van het eigen bedrijf te verbeteren zoals flexibele werktijden (al ingevoerd bij 48% van alle bedrijven) , het aanmoedigen van thuiswerken, het invoeren van een flexibele logistiek en in noodgevallen zelfs het verhuizen van het bedrijf. Ook werken veel MKB-bedrijven in een klein geografisch gebied waar het onderwerp bereikbaarheid minder speelt.

Komende jaren zal het personen- en goederenvervoer verder groeien. In 2020 zullen volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de maatschappelijke kosten van de files naar schatting  2,5 miljard euro bedragen.  Voor MKB-bedrijven zijn als mogelijke oplossingen van belang: de vergroting van de wegcapaciteit van bestaande wegen, het per regio beter benutten van de bestaande wegen door verkeersregelingen op elkaar af te stemmen, en het verbeteren van de stedeljke distributie van met name goederen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB anticipeert op afnemende bereikbaarheid

24 januari 2005

Onder de titel 'MKB anitcipeert op afnemende bereikbaarheid' wordt in deze rapportage beschreven in hoeverre het MKB hinder heeft van de afnemende bereikbaarheid door toename van het personen- en goederenvervoer.  Na een eerste peiling in 1999 onder ondernemers in het MKB-beleidspanel is opnieuw in 2003 aan MKB-ondernemers gevraagd in welke mate zij hinder ervaren van een afnemende bereikbaarheid en in hoeverre zij zelf op dit probleem kunnen anticiperen. Het MKB beleidspanel bestaat vanaf 1998 en meet drie keer per jaar de mening van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over actuele beleidsonderwerpen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.J. Van der Velden, drs. R. de Vree

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer