Toetreding en uittreding van bedrijven belangrijk voor regionale economische ontwikkeling

13 december 2000

Toe- en uittreding van bedrijven blijken, evenals de aanwezigheid van snelgroeiende bedrijven, positieve factoren voor economische ontwikkeling van de Nederlandse regio's. Voor de dienstensector is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Regionale overheden hebben echter nauwelijks mogelijkheden om toe- en uittreding van bedrijven en de aanwezigheid van snelgroeiende bedrijven te stimuleren.

EIM heeft zojuist de resultaten gepubliceerd van een drietal studies naar de samenhang tussen de toe- en uittreding van bedrijven, de aanwezigheid van snelgroeiende bedrijven en de economische ontwikkeling van de Nederlandse regio's.

De conclusie van de eerste studie luidt dat er – met name in de dienstensectoren – een verband is tussen toe- en uittreding van bedrijven en economische groei van regio's. De tweede studie leidt tot de conclusie dat er samenhang is tussen het aandeel snelgroeiende bedrijven en de groei van de regionale werkgelegenheid. Uit de derde studie kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een zekere samenhang tussen het aandeel snelgroeiende bedrijven, de groei van de werkgelegenheid en de groei van het regionale product. In iets mindere mate is er sprake van samenhang tussen de toe- en uittreding van bedrijven, de groei van het regionale product en de groei van de werkgelegenheid van regio's.

Nadere beschouwing van de economische ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Noord-Brabant bevestigt de voorgaande conclusies en onderstreept dat de dienstensector een belangrijke factor in de ontwikkelingen is. Er zijn voor de regionale overheid echter nauwelijks mogelijkheden om toe- en uittreding van bedrijven en de aanwezigheid van snelgroeiende bedrijven te stimuleren. De ontwikkeling van de productiestructuur in een regio laat zich nauwelijks sturen. Deze productiestructuur wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door ligging en geschiedenis van een regio. Voor regionale overheden is er met name een rol weggelegd in het scheppen van de voorwaarden voor een goed verloop van de ontwikkelingen.

De resultaten van de studies zijn opgenomen in de publicatie 'Bedrijvendynamiek, snelgroeiende bedrijven en regionaal-economische ontwikkeling'.


Voor inlichtingen: Dr. R.G.M. Kemp

Bedrijvendynamiek, snelgroeiende bedrijven en regionaal-economische ontwikkeling

13 december 2000

In dit rapport wordt eerst ingegaan op twee voorliggende studies van EIM naar de bedrijvendynamiek en regionale ontwikkeling. Vervolgens is onderzocht of er samenhang bestaat tussen de verschillende economische indicatoren uit beide voorgaande studies. In hoofdstuk 3 wordt meer gedetailleerde informatie gegeven met betrekking tot de economische indicatoren in Zuidoost-Drente en Noordoost-Noord-Brabant.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. R.G.M. Kemp, drs. A. Bruins, drs. H.R. Nieuwenhuijsen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer