Bedrijven topsectoren storten zich op de wereldmarkt

02 juli 2013

MKB-bedrijven uit de topsectoren zijn internationaal zeer actief: 83% doet zaken buiten de EU, het grotendeel van de bedrijven doet zowel zaken in de EU als daarbuiten. Het gaat dan vooral om export en in mindere mate om import, internationale samenwerking en directe buitenlandse investeringen. Meer dan zeventig procent van de bedrijven geeft aan steun van de overheid goed te kunnen gebruiken bij het internationaal zakendoen. Dit blijkt uit onderzoek gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (onderzoekprogramma MKB en Ondernemerschap) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia.

VS, China en Rusland belangrijke exportlanden voor topsectorbedrijven
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de internationaal actieve MKB-bedrijven in de topsectoren meer dan vijftig procent van zijn omzet uit export behaalt. Driekwart van de bedrijven exporteert zowel naar landen binnen de EU als daarbuiten en dan vooral naar de VS. Een kwart van de bedrijven exporteert naar China en Rusland. Veertien procent van de bedrijven die nog niet buiten de EU actief zijn, heeft wel plannen dat in de komende twee jaar te gaan doen. Zij zien de meeste kansen in de VS en China. Van de bedrijven die al buiten de EU actief zijn, geeft bijna tweederde aan hun activiteiten in de komende twee jaar te willen uitbreiden, vooral om hun afzetmarkt verder te vergroten. Zij zien vooral groeipotentie in de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.

Ondersteuning door de overheid zeer gewenst bij internationaal zakendoen
Meer dan zeventig procent van de internationaal actieve bedrijven in de topsectoren geeft aan behoefte te hebben aan overheidsondersteuning ten aanzien van internationaal zakendoen. Vooral bedrijven in de energie, tuinbouw- en agri-foodsector geven aan behoefte te hebben aan overheidsondersteuning bij het internationaal zakendoen. Bedrijven in de energiesector hebben behoefte aan financiële ondersteuning en informatie over potentiële buitenlandse zakenpartners. Bedrijven in de tuinbouwsector hebben vooral hulp nodig bij het oplossen van sectorspecifieke handelsbelemmeringen en bedrijven in de agri-foodsector geven aan vooral behoefte te hebben aan informatie over wet- en regelgeving in landen buiten de EU.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Topsectoren in beeld: Internationale orientatie topsectoren

02 juli 2013

Topsectoren kenmerken zich onder andere door een sterke internationale oriëntatie en exportpositie. Bedrijven uit de topsectoren genereren veertig procent van de totale uitvoerwaarde van goederen in Nederland. Vooral de groei van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en andere opkomende markten biedt kansen voor verdere groei van de internationale activiteiten van de topsectoren. Dit onderzoek geeft een scherper beeld van de mate waarin bedrijven in de topsectoren deze potentie reeds benutten en waar verbeterkansen liggen.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. N. Tiggeloove, drs. P.Th. van der Zeijden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer