Het wenkend perspectief van consumenteninnovatie

27 juni 2013

Het komt regelmatig voor dat consumenten ideeën hebben voor nieuwe producten of diensten. Een deel daarvan – circa 6% van de beroepsbevolking - werkt zo’n idee uit tot een nieuw of aangepast product. Slechts een enkeling brengt zijn idee naar de markt, bijvoorbeeld door het te delen met een producent. In enkele recente wetenschappelijke publicaties wordt verondersteld dat innovatie door consumenten veel potentie heeft. Het is tot op heden echter onduidelijk waarom bedrijven zo weinig gebruik maken van de vindingrijkheid van hun klanten. Voor Panteia/EIM was dit een aanleiding tot een verkennend onderzoek naar aard, omvang en beperkingen van consumentinnovatie.

Bedrijven hechten veel belang aan contact met klanten
In het onderzoek zijn acht bedrijven betrokken die zich richten op een consumentenmarkt. Nagegaan is hoe vaak zij worden benaderd door consumenten met ideeën voor verbetering of vernieuwing, wat de aard is van deze ideeën, en hoe deze ideeën vervolgens worden opgepakt. Met het onderzoek is duidelijk geworden dat bedrijven er veel aan doen om in contact te komen met hun klanten. Zij willen voortdurend op de hoogte blijven van wat de ervaringen van klanten zijn. Hiertoe lijkt het gebruik van sociale media inmiddels standaard tot de bedrijfsvoering te horen. Het stelt ze in staat het gesprek met hun klanten aan te gaan. Desondanks komt consumenteninnovatie weinig voor.

Commerciële potentie van consumentenideeën schatten bedrijven laag in
Een belangrijke reden voor uitval is dat bedrijven in de meeste ideeën van hun klanten geen commerciële potentie zien.  Ook schatten bedrijven vaak in dat de kosten van productdiversificatie (het op de markt brengen van een nieuwe variant) hoger zullen zijn dan de uiteindelijke opbrengsten. Een even belangrijke factor voor de uitval van veel ideeën lijkt de visie van het bedrijf op het assortiment of het product. Deze visie kan voortkomen uit marktontwikkelingen en marktonderzoek, en lijkt bij vooral de kleinere bedrijven voort te komen uit de persoonlijke ervaringen van de ondernemer.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Het wenkend perspectief van consumenteninnovatie

27 juni 2013

Deze verkennende studie richt zich op innovaties die door consumenten zijn geïnitieerd en die zijn ingegeven door eigen ervaringen die zijn opgedaan tijdens het particuliere gebruik van producten of diensten. In het kader van het onderzoek is voor acht bedrijven (cases) nagegaan hoe de interactie met innoverende klanten plaatsvindt.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. G.W. Brummelkamp, drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer